Szociális munka

Szociális munka (BA)

Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: alap- (bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: szociális munkás (Social Worker)

A képzés adatai


Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése: szociális munkás (Social Worker)

Képzési idő: 7 félév, a képzés elvégezhető nappali vagy levelező munkarendben is


A képzés célja:

Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjólét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére.


Karunk lehetőséget nyújt a szociális munka alapszakra felvételiző hallgatók számára, hogy duális képzési formában is elvégezhetik tanulmányaikat.


A képzés felépítése:
 • Az első két félévben ún. alapozó tantárgyakat, pl. szociológiát, jogi alapismereteket, pszichológiát tanulsz. Ezen ismeretek szükségesek ahhoz, hogy megérthesd a társadalom és az emberek, emberi kapcsolatok működését - de bővítik általános ismereteid és szélesítik látóköröd is.
 • Az igazán izgalmas tanulmányok ezután következnek. Olyan tárgyak jönnek, amelyek már szociális munka gyakorlatában alkalmazható ismereteket oktatnak. Megtanulhatod, hogyan kell foglalkozni a nehéz sorsú gyermekekkel, hajléktalanokkal, szenvedélybetegekkel, munkanélküliekkel. Képet alkothatsz arról, hogy mit csinál egy szociális munkás az iskolákban, a kórházakban, a családsegítő központokban és az önkormányzati irodákban.
 • Mindezek mellett arra is lehetőséged van, hogy a szabadon választható órák között csemegézve "beleásd" magad a szociális munka valamelyik speciális területébe (pl. szociális munka bűnelkövetőkkel), vagy elsajátíthatsz egy érdekes módszert (pl. gyermekrajz elemzés) avagy angol/német nyelvet tanulhatsz, esetleg megismerkedhetsz a jelnyelvet beszélők különös világával.
 • Az oktatás az elméleti ismereteken túl szakmai készségeket (kommunikációt, konfliktuskezelést, csoportvezetést) is fejleszt. Ez másként nem lehetséges, csak kiscsoportos formában. A képzésben fontos szerepet kapnak a terepgyakorlatok (különböző szervezeteknél és intézményekben), amelyek a teljes képzési idő több mint egyharmadát teszik ki.



Továbbtanulási lehetőségek

Az alapképzést követően lehetőség van mesterszakon folytatni tanulmányaidat, illetve szakirányú továbbképzésre is jelentkezhetsz.

Elhelyezkedési lehetőségek
A szociális munkások tevékenységei felölelik az emberi élet szinte minden területét, ezért nagyon változatos munkakörökben és munkahelyeken tudsz majd a végzést követően elhelyezkedni. Többek között vállalhatsz munkát családsegítő központokban, gyermekjóléti szolgálatoknál, gyermekotthonokban, idősek klubjában, idősek bentlakásos otthonaiban. Utcai szociális munkásként hajléktalanok ellátásában, hajléktalanok éjjeli menedékhelyén. Fogyatékosok és betegek támogatójaként kórházakban, önsegítő csoportokban, szenvedélybetegek ellátásában drogambulanciákon, rehabilitációs otthonokban. Végezhetsz munkát önkormányzatok népjóléti irodáiban, munkaügyi központokban, iskolai szociális munkásként általános és középiskolában, segélyszervezeteknél, büntetés-végrehajtási intézményekben… és még nagyon sok egyéb intézményben és szervezetben.

 


Válassz minket...

 • szép környezet
 • jó hangulat
 • segítő közösség
 • változatos szórakozási lehetőségek
 • modern, jól felszerelt tantermek

  A jelentkezés módja
  Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.


  Gyere el online nyílt napunkra, ahol részletes tájékoztatást kapsz a képzésről!

  Nyílt napok: 2021. január 16. (szombat) 10:00 és 2021. január 29. (péntek) 10:00 (pénteki nyílt nap linkje januárban lesz közzétéve).



  Elérhetőségünk a képzéssel kapcsolatos kérdésekben


  Bálóné Dr. Gácsi Zsuzsanna

  Tanulmányi előadó

  Tel.: 62/341-831

  E-mail: balone.gacsi.zsuzsanna@etszk.u-szeged.hu

   Friss Hírek RSS

  SZTE ETSZK Friss hírek

  2021. május 04.
  2021. május 11.

  Események

  Rendezvénynaptár *