2020. június 4., csütörtök
EN

Tájékoztató a duális képzési formáról

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara lehetőséget nyújt a szociális munka alapszakra felvételiző hallgatók számára, hogy duális képzési formában végezzék tanulmányaikat. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 1b. pontja határozza meg a duális képzés fogalmát: Duális képzés az agrár, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, vagy természettudomány képzési területeken indított, gyakorlatigényes alap- és mesterképzési szakokon, valamint szociális munka alapképzési szakon folytatható.

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, amely sajátos tanulási környezetet biztosít, és amelynek során a hallgatók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak. Ennek érdekében a hallgató évente 26 hetet egyetemen, 22 hetet a gyakorlati partnernél tölt. A teljes képzési idő során a hallgató havonta a mindenkori minimálbér 65%-át kapja juttatásként. A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a hallgató és a partnerszervezet is, a hallgatói munkaszerződés, valamint az együttműködési megállapodás felmondásának vonatkozó törvényi előírásainak figyelembe vételével.

Az EFOP 3.5.2. „Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban” című pályázat keretében újabb gyakorlati helyekkel bővült a duális képzési forma, így a hallgatóknak az alábbi helyeken van lehetőségük a duális gyakorlatban való részvételre:


  1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja integrált intézményként Kecskeméten nyújt teljes körű szociális és gyermekjóléti alapellátást. Az intézményről további információ: http://www.eszii.hu/
  2. EMMI Országos Javítóintézet Budapesti Intézményében fiatalkorúak reszocializációja történik, ebbe a programba lehet bekapcsolódni. Az intézményről további információ: http://www.bpjavito.hu/
  3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti alapellátás területén nyújt Mórahalom és térségében segítséget. Az intézményről további információ: https://hoszkp.hu/
  4. Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona Ráckeresztúron biztosít szociális munka tapasztalatszerzési lehetőséget a szenvedélybeteg - ellátás területén. Az intézményről további információ: http://drogterapia.hu/
  5. Szeged – Csanád Egyházmegyei Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézményrendszer Bácsalmáson, Csongrádon, Kecskeméten, Szegeden, Szegváron, Tatabányán biztosít a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben gyakorlatot. Az intézményről további információ: http://szentagota.hu/index.php
  6. Szegedi Ősz Idősotthon Szegeden az idősellátás területén biztosít tanulási lehetőséget. Az intézményről további információ: https://www.oszido.hu/
  7. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón nyújt a gyermekvédelmi szakellátásban megszerezhető gyakorlati tapasztalatot. Az intézményről további információ: https://szgyf.gov.hu/

A duális képzési formáról, a jelentkezés módjáról Dr. Vida Anikó nyújt tájékoztatást. Elérhető: vida@etszk.u-szeged.hu e –mail címen.