2020. szeptember 24., csütörtök
EN

Pályázatok, ösztöndíjak

Vannak elképzeléseid a jövővel kapcsolatban? Érdekel a gazdaságpolitika világa, és kész vagy szakemberek előtt megmutatni az ötleteidet? Ha nem félsz a megmérettetéstől, akkor indulj önállóan, vagy csapatban a Magyar Nemzeti Bank és az MNB Oktatási Klub közös tanulmányi versenyén!
Beküldési határidő: 2020.október 18.

Lehetőséget szeretnénk nyújtani a diákoknak, hogy kifejtsék egyéni véleményüket a mindannyiunk életében nagy szerepet játszó információs jogokról.

Beküldési határidő: 2020. október 15.

A Polgári Magyarországért Alapítvány gyakornoki pályázatot hirdet nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára, melynek célja a polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

Jelentkezési határidő a 2020/2021. tanévre: 2020. szeptember 10.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 1 fő részére a 2020/2021. tanévre.

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

A Belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkársága az emberkereskedelem elleni küzdelem területén jártas kutatók, az áldozatokkal mindennapi kapcsolatban lévő szakemberek, valamint szociológia, szociálpolitika és szociális munka mesterképzési szakok, illetve doktori iskolák hallgatóinak és oktatóinak jelentkezését várja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 10. 14:00

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Beadási határidő: 2020. július 17.

2020. július 7-ig várják a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak pályázatait a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra. A támogatás egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 forint havonta.

Beadási határidő: 2020. július 7. (kedd)

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg posztgraduális hallgatók, oktatók és kutatók számára a 2021-2022-es tanévre szóló ösztöndíjait.

Beadási határidő: 2020. május 18.

Az Országos Rabbiképző — Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni.

Beadási határidő: 2020. március 16.

A szegedi egyetemen 19 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, melynek célja, hogy ösztöndíjakkal támogassa a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatók. Pályázatok beadási határideje: 2020. február 12. (szerda) 12 óra

Az egy év időtartamú, angol nyelvű képzés a Kínai Ösztöndíj Tanács támogatásával meghirdetett ösztöndíj fedezi a nemzetközi utazási költségeket, kollégiumi elhelyezést is.

A jelentkezés határideje 2020. február vége.

Ismételten kiírásra kerül - a tavalyi évhez hasonlóan - az Állami Egészségügyi Ellátó Központ BSc ösztöndíj pályázata az orvos- és egészségtudományi szakterületen az alábbi szakirányokon képzésben részt vevő hallgatók számára: ápoló, mentőtiszt, védőnő, díetetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, szülésznő, népegészségügyi ellenőr, dentálhigiénikus, egészségügyi szervező, orvosi diagnosztikai analitikus.

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra

A Mathias Corvinus Collegium felvételt hirdet olyan tehetséges roma fiatalok számára, akik alap-, mester- vagy doktori (PhD) képzésüket hazai vagy külföldi egyetemen szeretnék végezni.
Beadási határidő: 2019. szeptember 15.

A pályázatot egy példányban a tanszékvezetőhöz/szakcsoportvezetőhöz kell benyújtani. A pályázatot nyert hallgató írásbeli értesítést kap 2019. július 12-ig.

Már elérhető a 2019/2020-as tanévre kiírásra került ÚNKP pályázatok felhívása és dokumentációja.

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2020-2021-es tanévre szóló ösztöndíjait.
Beadási határidő: 2019. május 20.

Karunk és a Hallgatói Önkormányzat pályázatot hirdet, melynek célja az Önök ötleteinek, kreativitásának beépítése a Kart és a képzéseket bemutató promóciós anyagokba. Célunk, hogy a hallgatók nézőpontját képviselő, friss, ötletes reklámanyagokkal tudjuk fejleszteni a Kar megjelenését a különböző fórumokon.

Nevezési határidő: 2019. április 7.

Egyetemistaként megérteni a magyar közélet és politika kihívásait, összetett feladat. A Mint-a-Parlament szimulációs játék célja éppen ezért abban rejlik, hogy az egyetemisták átéljék és megismerjék testközelből a törvényhozók munkáját, és kipróbálhassák magukat a képviselők szerepében.

Jelentkezés határideje: 2019. április 5. (péntek) 9:00-ig

The application window for the 2019 European Social Innovation Competition is now open.

Pályázni csak a megfelelő pályázati adatlap kitöltésével, elektronikus és papír alapú beadásával lehet.

Beadási határidő: 2019. április 2.

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

“Okoseszközök hatása a családi életre illetve egészségünkre” címmel, közösen hirdet pályázatot a Pepita.hu családi portál illetve a Doklist.com nemzetközi orvosértékelő portál.

Magyarországi, illetve a szomszédos országok magyar anyanyelvű, alap-, mester- vagy osztatlan képzésében résztvevő, 40 évnél fiatalabb, aktív státuszú hallgatóinak.

Beadási határidő: 2019. március 31.

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra. Az ösztöndíjas program keretében, kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai ösztöndíjak pályázhatók meg német nyelven.
A 2018-as év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények öt kategóriában kaphatnak díjat.
Ezúton tájékoztatom, hogy 2018. december 28-án az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pályázati felhívást hirdetett orvos" és egészségtudományi szakterületen az alábbi szakirányokon képzésben részt vevő hallgatók számára: ápoló, mentőtiszt, védőnő, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, szülésznő, népegészségügyi ellenőr, dentálhigiénikus, egészségügyi szervező, orvosi diagnosztikai analitikus.
The "Türkiye Scholarship" programme will be open between 15 January - 20 February 2019.
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára együttes csoportos lengyelországi tanulmányút finanszírozására.

Dolgozz amerikai nyári táborokban!

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pontozási elvei.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 1 fő részére a 2018/2019. tanévre.

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2019-2020-as tanévre szóló ösztöndíjait. Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, valamint magas szintű angol nyelvtudással rendelkeznek, és az Egyesült Államokban szeretnének oktatni, kutatni, vagy továbbtanulni.

A Bethlen Gábor Alapítvány, valamint a Lakiteleki Népfőiskola 2018-ban pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Kutatói Ösztöndíjra. Ezt az ösztöndíjat olyan fiatal Kárpát-medencei magyar főiskolai, egyetemi hallgatók számára hirdetik meg, akik a bölcsészet-, vagy egyéb társadalomtudomány valamely szakágával, vagy művészettörténettel foglalkoznak.

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra. Az ösztöndíjas program keretében, kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai ösztöndíjak pályázhatók meg német nyelven.

Magyarország Kormánya három, a közigazgatás szakmai utánpótlását célzó ösztöndíjprogramot működtet: a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramot, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot és a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramját.
A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" és a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2015. január 1. és 2015. június 30. között megvalósítható ösztöndíjakra.
Oldalunk az ERASMUS programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, hivatalos információkat tartalmazza, részben időrendi, részben célcsoportok szerinti bontásban. A Nemzetközi Mobilitási Iroda által koordinált többi programról az NMI honlapján talál információt.
Az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda foglalkozik a különböző mobilitási programok intézményi szintű koordinálásával.

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2018-2019-es tanévre szóló ösztöndíjait. Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, valamint magas szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének oktatni, kutatni, vagy továbbtanulni.

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *