Kutatási tevékenység a Fizioterápiás Tanszéken

Metabolikus szindróma kockázatainak vizsgálata. Magas rizikófaktorú személyek preventív fizikai aktivitási programjának hatásai. A fizikai aktivitás különböző formáinak hatása a szívfrekvenciára.

A téma kutatója: Dr. Barnai Mária tanszékvezető főiskolai docens

Cél: a rizikófaktorok korai szűrése, és a magas rizikójú, de még nem metabolikus szindrómás egyének mozgásprogramjának kidolgozása, követése.

Módszer: magas rizikójú személyek részletes vizsgálat után, rövidtávú (3 hó) tréning programon vesznek részt. A mozgásprogram szívfrekvencia monitorral szorosan felügyelt, (tornatermi/edzőtermi) és elektronikus úton kontrollált otthoni mozgásprogram (mellkaspánt - okos telefon / okos óra) formában történik.

Vizsgálatok: testtömeg, testtömeg összetétel, BMI számítás, bőrredő vastagság, csípő / derék körfogat, 6MWT.

 

Szenzoros súlyozás, újrasúlyozás a poszturális kontrollban

A téma kutatója: Dr. Domján Andrea főiskolai docens, általános dékánhelyettes

Cél: A poszturális kontroll vizsgálata.

A szenzoros rendszerek poszturális kontrollban betöltött szerepének, befolyásolási lehetőségeinek vizsgálata.

A szenzoros újrasúlyozás vizsgálata.

Módszer: Az egyensúlyi paraméterek rögzítése erőmérő platformon (Neurocom Basic Balance Master) és funkcionális tesztek segítségével.

Az egyensúly szenzoros rendszereinek befolyásolása, az alkalmazott intervenció (különböző tréning fajták, talpi mechanikai stimuláció) ezek egyensúlyi paraméterekre gyakorolt hatásainak rögzítése.

Adatelemzés Statistica 13 programmal.


A lumbális és a nyaki gerinc lokális izomrendszerének vizsgálata, a stabilizáló funkció befolyásolási lehetőségei

A téma kutatója: Dr. Domján Andrea főiskolai docensáltalános dékánhelyettes

Cél: A nyaki és lumbális gerinc lokális izomrendszerének vizsgálata.

A stabilizáló funkció zavarainak, befolyásolási lehetőségeinek vizsgálata.

Módszer: A lokális stabilizátorok szelektív működésének vizsgálata felületi EMG, Stabilizer és UH segítségével.

A lokális stabilizáló funkció gyakoroltatása és az instabilitás okozta panaszok befolyásolása speciális feladatokkal.

Adatelemzés Statistica 13 programmal.


Poszturális kontroll stratégiák egészséges és beteg populációban

A téma kutatója: Dr. Nagy Edit főiskolai docens

Cél: a testtömeg középpont elmozdulásának frekvencia mintázatában fellelhető sajátosságok feltérképezése különböző egyensúlyi helyzetekben, - szituációkban, különböző fizikai aktivitási szinteken, előbb egészséges populációban, majd a központi idegrendszert érintő patológiás állapotokban.

Módszer: egyensúlymérő platform (Neurocom Basic Balance Master) segítségével történő adatgyűjtés, Fast Fourier Transformation, Statistica szoftverrel végzett adatelemzés, egyensúlyfejlesztő tréningek.


Autoimmun betegségek által érintett kéz vizsgálati módszerének fejlesztése

A téma kutatója: dr. Rázsó Katalin főiskolai adjunktus

Cél: autoimmun betegségek által érintett kéz vizsgálati módszerének fejlesztése. Fizioterápiában alkalmazott stádiumbeosztás (Seyfried), illetve módosított változatának vizsgálata.

Módszer: eredeti- és módosított stádiumbeosztás gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata. Összehasonlító vizsgálatok: funkcionális stádiumbeosztásokra-, kéz funkciójára vonatkozó kérdőívekre, deformitáson alapuló vizsgálatokra vonatkozóan (HAI, GAT, Cochin).


A különböző típusú fizikai aktivitások hatásainak vizsgálata a testösszetételre metabolikus szindrómában
A téma kutatója: Korom Andrea tanársegéd

Cél: a különböző típusú tréningek hatásainak vizsgálata a testösszetételre, a vérnyomásra, az állóképességre, valamint egyéb laborértékekre metabolikus szindrómában.
Módszer: a magas intenzitású-, az intervallum-, valamint a rezisztencia tréning hatásainak vizsgálata elhízott és túlsúlyos egyének esetén. Testösszetétel analizátor (Segmental Body Composition Analyser, Body Composition Analyser) segítségével a testösszetétel (testzsír százalék, zsírtömeg, zsírmentes tömeg, izomtömeg) mérése, kiértékelése.


A poszturális és medencefenék izmok közötti szinergizmus vizsgálata nők és férfiak körében

A téma kutatója: Aranyné Molnár Tímea tanársegéd

Cél: A medencefenék izmok kondicionálási képességeire való hatás a mély törzsizmok és a medencefenék izmainak specifikus tréningje révén, egészséges és inkontinens fiatal és felnőtt (férfi és nő) korosztályban.

Módszer: Törzs stabilizátorokat és gátizmokat erősítő tréning hatékonyságának vizsgálata, szubjektív és objektív (felületi EMG, hasi Ultrahang, perineális ultrahang, urodinámia) módszerek segítségével.

Kérdőíves felmérés a rizikófaktorok és a tünetek előfordulására fókuszálva.


A légzőizom tréning hatása a poszturális kontrollra COPD-s betegek körében
Az artériás stiffness paraméterek változása a COPD rehabilitációban

A téma kutatója: Szilágyi Levente tanársegéd
Cél:
A COPD-s betegek rehabilitációja során bekövetkező változások nyomon követése a poszturális kontrollban és az artériás stiffness paraméterekben.
Módszer: Belégzőizom tréner, SMR henger, vibrációs tréner használata. Adatgyűjtés funkcionális tesztekkel, egyensúlymérő platformmal (Tekscan Sway Analysis Module), arteriográffal. Adatelemzés Statistica programmal.

 

Belégzőizom-erősítő tréning hatása a derékfájdalomra

A téma kutatója: Finta Regina tanársegéd

Cél: a diaphragma erősítésével csökkenteni a lumbális gerinc szegmentális instabilitását és ezzel csillapítani a derékfájdalmat, megismerni a derékájdalom hatására kialakuló izomműködésbeli sajátosságokat, vizsgálni a motoros kontrollban bekövetkező változásokat.

Módszer: a tréningprogram hatásának vizsgálata funkcionális tesztekkel, egyensúlymérő platformmal, a törzsstabilizátorok izomhasának mérése musculoskeletális diagnosztikus ultrahang segítségével, a derékfájdalommal küzdő egyének izomműködésének vizsgálata különböző testhelyzetekben és funkciók során, egészséges alanyokkal összehasonlítva.


Fizikai tréning monitorizálás különböző telemedicinális eszközökkel, tréning típusok összehasonlítása Metabolikus szindrómás betegeknél

A téma kutatója: Máthéné Köteles Éva, oktató

Cél: gyógytornászok által felügyelt és különböző eszközökkel telemonitorizált Metabolikus szindrómás betegek fizikai tréningjeinek vizsgálata, összehasonlítása.

Módszer: a különböző típusú szívfrekvencia mérőkkel (Polar H10 mellpánt + „okos” telefon, Polar M430 GPS pulzusmérő óra) otthonukban önállóan tréningező Metabolikus szindrómás betegek távmonitorizálása Polar Coach rendszeren keresztül, gyógytornászok által felügyelt, a Polar Team rendszerrel monitorizált betegek különféle tréningjeinek vizsgálata, összehasonlítása.