Bemutatkozás

Az Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport Karunk egyik legfiatalabb szakcsoportja, mely 2007-ben az SZTE ETSZK Kari Tanácsának döntése értelmében jött létre profiltisztítás céljából, a Kar már meglévő oktatási/kutatási egységeiben a pedagógiai és az alkalmazott pedagógiai, az egészségfejlesztés, valamint a pszichológia alapterületeit és alkalmazott területeit oktató kollégák részvételével.


A Szakcsoport okleveles ápoló, egészségtan tanár, gyógypedagógus, okleveles pszichológus szakképzettségű oktatói a Kar oktatási portfóliójában szereplő valamennyi képzési területen és képzési szinten folytatott képzésében részt vesznek.


Az Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport az ápoló, a dentálhigiénikus, a gyógytornász, a szociális munka és a védőnő szakirányok képzési programjaiban a viselkedéstudományok, illetve a magatartástudományok körébe tartozó modulok, tantárgyak felelőse. A pszichológia alapterületei (általános és személyiséglélektan, fejlődéspszichológia, szociálpszichológia), alkalmazott területei (segítő beszélgetés, tanácsadás pszichológiája, krízisek pszichológiája, szervezet- és vezetéspszichológia, egészségpszichológia), pedagógiai, egészségpedagógiai és egészségfejlesztés előadásainak és gyakorlatainak oktatása mellett a Szakcsoport gondoskodik a dentálhigiénikus szakirány képzésében A kutatómunka alapjai dentálhigiénikusoknak, Adatelemzési technikák és módszerek tantárgyak oktatásáról. Továbbá a dentálhigiénikusok szakmai szocializációját a Szakmai személyiség- és készségfejlesztés (Pályaorientáció, Önismeret segítő szakmákban dolgozóknak, Kommunikáció segítő szakmákban dolgozóknak, Szakmai kapcsolatok) kurzusok vezetésével segíti.


 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek