Bemutatkozás

Az Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport karunk egyik legfiatalabb szakcsoportja, mely 2007-ben az SZTE ETSZK Kari Tanácsának döntése értelmében jött létre profiltisztítás céljából, a kar már meglévői oktatási/kutatási egységeiben a pedagógiai és az alkalmazott pedagógiai, az egészségfejlesztés, valamint a pszichológia alapterületeit és alkalmazott területeit oktató kollégák részvételével.

A Szakcsoport okleveles ápoló, egészségtan tanár, gyógypedagógus, okleveles pszichológus szakképzettségű oktatói a kar oktatási portfóliójában szereplő valamennyi képzési területen és képzési szinten folytatott képzésében részt vesz.

Az Egészségmagatartás- és fejlesztés Szakcsoport az ápoló, a dentálhigiénikus, a gyógytornász, a szociális munka és a védőnő szakirányok képzési programjaiban a viselkedéstudományok illetve a magatartástudományok körébe tartozó modulok, tantárgyak felelőse. A pszichológia alapterületei (általános és személyiséglélektan, fejlődéspszichológia, szociálpszichológia), alkalmazott területei (segítő beszélgetés, tanácsadás pszichológiája, krízisek pszichológiája, szervezet- és vezetéspszichológia, egészségpszichológia), pedagógiai, egészségpedagógiai és egészségfejlesztés előadásainak és gyakorlatainak oktatása mellett a szakcsoport gondoskodik a dentálhigiénikus szakirány képzésében A kutatómunka alapjai dentálhigiénikusoknak, Adatelemzési technikák és módszerek tantárgyak oktatásáról. Továbbá a dentálhigiénikusok szakmai szocializációját a Szakmai személyiség- és készségfejlesztés (Pályaorientáció, Önismeret segítő szakmákban dolgozóknak, Kommunikáció segítő szakmákban dolgozóknak, Szakmai kapcsolatok) kurzusok vezetésével segíti.

A Szakcsoport kutatási tevékenysége a viselkedés- illetve magatartástudomány területére terjed ki. A Szakcsoport főbb kutatási területei közé a klinikai egészségpszichológia és a preventív/egészségfejlesztő egészségpszichológia kérdései tartoznak.

A szakcsoport oktatói közül többen gyakorlati tevékenységet is folytatnak az egészség- és életmódtanácsadás illetve az életvezetés területein.

 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek

Események

Rendezvénynaptár *