Szociális munka alapszak

A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzési szakja a szociális munkás szak. Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

 

Az alapszakon belül a hallgatók szociális munkás szakirányon folytathatják tanulmányaikat. A képzési idő 6 elméleti + 1 gyakorlati félév (ez utóbbi gyakorlati intézményekben teljesítendő összefüggő szakmai terepgyakorlatot jelent, amelynek teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele), az összegyűjtendő kreditek száma 210 kreditpont.

Az oktatás elméleti ismereteket nyújt, szakmai készségeket fejleszt, értékeket közvetít, és gyakorlati jártasságot alakít ki. Az elméleti képzés továbbra is hat tárgykörben folyik: társadalomismeret és szociológia, társadalom- és szociálpolitika, egészségügyi ismeretek, pszichológia, jogi ismeretek valamint szociális munka elmélete és gyakorlata. A képzés integráns részét képezik az önismereti és a szakmai készségfejlesztő tréningek, többek között pl.: kommunikációs készségfejlesztés, konfliktuskezelés, álláskeresési technikák és csoportvezetési készségek.

Az oktatás a legkorszerűbb módszerekkel folyik (kiscsoportos foglalkozások, problémaközpontú oktatás) hatékonyságát modern eszközök (videokamerák, projektor és számítógépek stb.) segítik.

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *