2023. február 9., csütörtök
EN

SZGY_nyito2

XXVIII. Szent-Györgyi Napok: Díszünnepségen értékelte teljesítményét az SZTE négy egészségtudománnyal foglalkozó kara

A Szegedi Tudományegyetem centenáriumi időszakát lezáró novemberi program-sorozathoz kapcsolódva, az SZTE XXVIII. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén az elmúlt évek teljesítményét 4 dékán és a klinika központ elnöke tette mérlegre.

A Szegedi Tudományegyetem gyógyítással és egészségtudománnyal foglalkozó karai 28. alkalommal, 2022. november 16-tól 26-ig rendezik meg a Szent-Györgyi Napokat.

Idén Tudományos Diákköri Konferenciájával startolt a XXVIII. Szent-Györgyi Napok programsorozata. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar (SZAOK), a Fogorvostudományi Kar (FOK), a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK) kutatás iránt érdeklődő hallgatói 10 tagozatban 175 előadáson ismertették eredményeiket.

SZTE 28. Szent-Györgyi Napok

A szegedi universitas évente visszatérő rendezvényének központi ünnepségét 2022. november 22-én tartották az SZTE széképülete dísztermében.

Szabó Hanna, Tóth Mónika - SZTE 28. Szent-Györgyi Napokon

A Himnusz hangjaival és az SZTE hallgatói – Szabó Hanna, Tóth Mónika és Ágy Dániel – fuvolajátékával kezdődött a 28. Szent-Györgyi Napok központi ünnepsége.

 

Szent-Gyorgyi_Napok_Nyito_Unnepseg_20221122_BA
Képgaléria az SZTE XXVIII. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségéről. Fotó: Bobkó Anna

100 év mögöttünk és előttünk

– Szent-Györgyi Albertre, egyetemünk Nobel-díjas kutatójára és rektorára is emlékezünk az egészségtudományokkal foglalkozó karok és az SZTE közel három évtizedes hagyományú rendezvényén – emlékeztetett köszöntőjében Dr. Fendler Judit. Az SZTE kancellárja elmondta: szerencsésnek tartja, hogy a professzor szobrát nem talapzatra állították 2013-ban, hanem arra a lépcsőre, amelyet minden látogató használ, amikor a Dugonics tér 13. számú egyetemi épületbe lép. Ez a hiteles megformálása Szent-Györgyi alakjának, mert „a prof.” egyik legfőbb jellemvonása az volt, hogy mindenkit egyenrangú partnerként kezelt – életkortól, származástól, iskolai végzettségtől, világnézettől függetlenül.

Az SZTE XXVIII. Szent-Györgyi Napok központi ünnepsége

Az SZTE 1940-beli rektorának kimagasló szervező- és alkalmazkodóképességét, illetve nagyfokú politikai és gazdasági éleslátását méltatta a mai egyetem kancellárja. A Nobel-díjas tudós életútjának fordulatait fölidézve a „bátor hős”, a „zseniális diplomata”, a „sportok iránt rajongó tudós”, az „érzékeny művész” portréját vázolta.

IMG_3794

Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja

– Követendő példa Szent-Györgyi akkor is, ha intézményfejlesztési stratégiáról és annak megvalósításáról gondolkodunk – hangsúlyozta Dr. Fendler Judit. – Legfőbb célunk nem más, mint hogy a szegedi egyetem következő száz éve legalább oly sikeres legyen, mint amilyen az első száz év volt.

IMG_3760


November, a kitüntetett hónap

Tudományos és kulturális programok váltogatják egymást, ez a programszerkezet is a Szent-Györgyi Napok hagyománya.

– A 2021 és 2022-es év többszörösen is ünnep volt a Szegedi Tudományegyetem és annak Orvostudományi Kara számára – húzta alá beszédében a dékán. Prof. Dr. Lázár György a centenáriumi ünnepségfolyam maradandó értékei közül kiemelte, hogy 2021. augusztus 1-jétől Szent-György Albert nevét viseli a szegedi egyetem orvosi kara.

Az SZTE históriájában a november kitüntetett hónap. Mert 150 éve novemberben kezdődött a tanítás a jogelődnek tekintett, 1872-ben alapított kolozsvári magyar egyetemen. Mert 1940-ben ekkor tartották a Szegeden újraalapított tudományegyetem tanévnyitóját, melyen az akkori rektor, Szent-Györgyi Albert mondott beszédet. Mert a szegedi felsőoktatási intézmények integrációjával 2000-ben létrejött universitas hagyománya lett a novemberi Egyetem Napja ünnepség. Mert 28. éve ebben a hónapban rendezik meg a szegedi egészségtudományi karok a Szent-Györgyi Napokat. Mert november a Magyar Tudomány Ünnepe, az ismeretterjesztés kitüntetett időszaka.

IMG_3801

Prof. Dr. Lázár György, az SZTE Szent-Györgyi Albert orvostudományi Kar dékánja

– A Szent-Györgyi Napok rendezvénysorozat megnyitója lehetőséget ad arra, hogy az SZTE négy egészségtudományi kara bemutassa tevékenységét és az elmúlt év legfontosabb eseményeit, adatait – hangsúlyozta az SZTE SZAOK dékánja. A számokkal jellemezhető eredmények közül kiemelte: 3 nyelven folyik az orvosképzés; az állami ösztöndíjas képzésére – a vidéki orvosképző karok közül a legmagasabb pontszámmal – 418 ponttal lehetett bekerülni.

Az eddigi legtöbb, 277 elsőéves orvostanhallgató épp a centenáriumi tanévben iratkozhatott be a magyar nyelvű képzésre, miközben angolul 285 németül 65 medikus kezdte meg tanulmányait. Orvosi diplomát a 2021/22-es tanév magyar nyelvű képzésén 199, az angol nyelvű program végén 62 fiatal vehetett át.

– Befejezéséhez közeledik a volt Sebészeti Klinika épületében az új Egészségtudományi Képzési Tömb építése. Várhatóan 2023 első félévében vehetjük birtokunkba az ikonikus épületet. Infektológiai Klinika és Oktatóközpont is épült Szegeden. Ott a fertőző betegek ellátása mellett gyakorlati oktatás is folyik, új, önálló egyetemi tanszék is működik majd – sorolta Dr. Lázár György professzor. – A Gyermek- és ifjúságpszichiátria új szárnyával több mint 2100 négyzetméteres épületet alakítanak ki a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ épületéhez csatolva. Mindez jelentősen javítja a gyakorlati oktatás feltételeit.

Az SZTE jubileumaihoz méltó, sokszínű és magas szakmai színvonalú programokkal tiszteleg az intézmény a rendezvény névadója, Szent-Györgyi Albert professzor emléke előtt

A hazai orvosképző helyek közül, holtversenyben a második legjobb az SZTE SZAOK. Az orvoskar a klinikai orvoslás világrangsorán stabilan a 401-500. helyen áll. A hazai felsőoktatási listák orvos- és egészségtudományi képzési területén a 2019-2021 közötti évek átlagában az SZTE SZAOK a legjobb vidéki kar. E rangot kifejezte az is, hogy 2022-ben 14 szegedi orvostanhallgató részesült Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban. Sőt, az angol és német nyelvű képzésre járó hallgatók közül 26 fiatal vehette át az SZTE SZAOK által létrehozott Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjat kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján.

IMG_3821

Elismerések a legjobbaknak

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar 2010. évben alapította meg a Pro Facultate Medicinae kitüntetését idén Dr. Bodosi Mihály emeritus professzor vehette át. A SZAOK Tanácsa a Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója elismeréssel tüntette ki Dr. Babik Barna egyetemi tanárt (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet), Dr. Fodor Gergely egyetemi adjunktust (Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet), Dr. Hartmann Petra egyetemi adjunktust (Traumatológiai Klinika), Dr. Kincses Zsigmond Tamás tanszékvezető egyetemi tanárt (Radiológiai Klinika), Dr. Peták Ferenc tanszékvezető egyetemi tanárt (Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet).

Dékáni Dicséret elismeréssel tüntette ki az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Tanácsa Mező Zsuzsát (Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet), Makra Gábornét (Élettani Intézet).

Prof. Dr. Lengyel Csaba SZTE SZAKK elnök

Prof. Dr. Lengyel Csaba, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke.

Az egyetem elmúlt száz évben kialakult jó híréhez hozzájárult az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban zajló gyógyító és kutatómunka is – hangsúlyozta köszöntőjében az elnök, Prof. Dr. Lengyel Csaba. Kiemelte a tradíciókat tisztelő, magas kompetenciával rendelkező, ugyanakkor alkalmazkodásra képes és kész munkatársak érdemeit. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központhoz tartozó intézményekben és gyógyhelyeken 4 ezernél is többen dolgoznak.

A fejlesztések közül várhatóan már a következő hónapban birtokba vehető az infektológiai tömb. A gasztoenterológiai ellátás modern eszközparkkal történő megerősítése is a stratégiai célok közé tartozik. Az endoszkópos centrum kialakítása már elkezdődött. A gyermekklinika Korányi fasoron lévő telephelyén közel 2 milliárd forintos beruházás hoz további fejlődési lehetőséget. Az év végére minden klinikán támogatják a betegre szabott, automatával segített gyógyszerelést, ami fokozza a betegbiztonságot és segíti a hatékony gyógyszerfelhasználást.

– A Covid-19 járvány következtében erősödött föl az igény a telemedicina fejlesztése iránt, ennek formái meghonosodtak a betegellátásban. a megyei szintű egészségügyi vezetői szint megerősödött, ami növelte az együttműködési lehetőségeket – emlékeztetett az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, aki kifejezte elismerését, kitüntette a legjobbakat.

Prof. Dr. Lengyel Csaba, az SZTE SZAKK elnöke és Prof. Dr. Katona Márta

A Klinikai Központ Emlékérem és „Hippokrates-díj a gyógyításért” elismerésekben részesült Dr. Katona Márta gyermekgyógyász professzor.

Az SZTE Klinikai Központ „Hippokrates-díj a gyógyításért” elismerést vehette át Dr. Pető Zoltán egyetemi docens (SBO), Dr. Ferencsik Mária, a Krónikus Belgyógyászati Osztályt vezető főorvos.

A Klinikai Központ Emlékérem kitüntetésben részesült Dr. Mayerné Dr. Avramov Katalin főorvos, Pahán Enikő osztályvezető ápoló (Gyermekgyógyászati Klinika Koraszülött Intenzív Osztály), Dr. Pávics László professzor (Nukleáris Medicina Intézet), Thékes Lászlóné gyógytornász (Központi Fizioterápiás Részleg).

Klinikai Központ Minőségért díjat kapott Dr. Bodó Gabriella főgyógyszerész.

Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült: Sepsik Marianna diplomás ápoló (Gyermekgyógyászati Klinika), Berek Judith, főnővér (Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika), Dr. Börcsök Éva szakorvos (SBO), Kovács Erika ügyintéző (Belgyógyászati Klinika Déli Telephely); Mellár István intézetvezető ápoló (Onkoterápiás Klinika); Nógrádi Szilvia titkárságvezető ügyintéző (Egészségbiztosítási Igazgatóság), Paronai Tímea titkárságvezető (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika); Terhes Anita vezető szakdolgozó (Sebészeti Klinika), Dr. Thirringné Ladányi Marianna szakasszisztens (Belgyógyászati Klinika), Tóthné Tóth Zsuzsanna vezető asszisztens (Radiológiai Klinika).

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ munkahelyi közösségei közül Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika ambulanciáján dolgozó csoport, a Központi Gyógyszertár, valamint a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szülőszoba teljes szülésznői kollektívája, továbbá a Traumatológiai Klinika szakdolgozó és adminisztrátor munkatársai.

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ köszönetét és elismerését fejezte ki 19 egyetemi hallgatónak áldozatos munkájáért, segítségnyújtásáért, lojalitásáért. Az SZTE ÁJTK 2, az SZTE BTK 2, az SZTE ETSZK 8, az SZTE FOK 1, az SZTE GYTK 1, az SZTE MK 1, az SZTE SZAOK 2, az SZTE TTIK 2 hallgatója a COVID-19 pandémia elmúlt több, mint két esztendeje során önkéntesként, szabadidejét feláldozva felbecsülhetetlen segítséget nyújtott az intézmény betegellátó tevékenysége és működőképességének megőrzéséért.

A „gondolkodj másként” szellemében

– Egyetemünk egészségtudományi karai az elmúlt években korábban nem látott kihívásokkal kellett, hogy szembe nézzenek. Az elmúlt időszak mindannyiunkat megerősített és olyan készségekkel vértezett fel, melyek birtokában bátran nézhetünk az előttünk álló kihívások elé – fogalmazott köszöntőjében a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának dékánja, Dr. Baráth Zoltán egyetemi tanár.

Dr. Baráth Zoltán, az SZTE FOK dékánja

Prof. Dr. Baráth Zoltán, az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánja.

Az SZTE FOK több évtizedes fennállásának egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett a 2022. évben: a Vasas Szent Péter utcai épületegyüttes felújítása elkezdődött, hamarosan méltó, 21. századi körülmények közé kerül a Fogorvostudományi Kar oktató-betegellátó tevékenysége.

– A fejlesztési koncepció keretében felújítottuk a preklinikai képzés legfontosabb oktatási helyszínének, a Tanlabornak a fantomfejállományát. Elkészült és a 2021. évtől teljes kihasználtsággal működik egy új korszerű oktatóterem, a skill labor, ahol 15 fantomfejen szinte 100%-ban szimulálható a klinikai betegellátás. Megújult a betegellátás alapegységének számító központi sterilizáló gépparkja, valamint nagyértékű eszközök beszerzésével támogattuk a Szájsebészeti, a Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék, továbbá a sérült és fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek ellátására specializálódott szakrendelésünk mindennapi működését – sorolta az újdonságokat az SZTE FOK dékánja.

Az SZTE Fogorvostudományi Karra felvételt nyerő hallgatók létszáma mind a magyar, mind az angol nyelvű programon évről évre stabil, a lemorzsolódás csökken. A kutatói utánpótlásnevelés kiemelt stratégiai cél. A 2021. évi OTDK-n az SZTE FOK két hallgatója különdíjas illetve I. helyezett lett. Az Új Nemzeti Kiválósági Program hallgatói kutatói ösztöndíját 3 fiatal nyerte el.

Karközi együttműködés keretében az SZTE FOK együttműködik az SZTE ETSZK, az SZTE Természettudományi és Informatikai, valamint a Mérnöki Kar munkatársaival. A „think outside the box”, azaz a „gondolkodj másként” szellemében szerveződött a Szegedi Fogorvosnapok rendezvénye.

Az SZTE FOK dékánja „A Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktatója” elismerést adományozta Dr. Kárpáti Krisztina részére.

Aranyérem az adományért

A szegedi egyészségtudományi karok tekintélyes múltra visszatekintő, hagyományos éves rendezvényén Dr. Zupkó István egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja összegezte az eredményeket.

SZTE XXVIII. Szent-Györgyi Napokon Prof. dr. Zupkó István, SZTE GYTK dékán

Az SZTE XXVIII. Szent-Györgyi Napokon Prof. dr. Zupkó István, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

– Nagy utat tettünk meg – jelentette ki az SZTE GYTK dékánja, miközben arra utalt, hogy a szegedi gyógyszerészképzés első 100 évét is az SZTE jubileumi rendezvény-sorozata részeként ünnepelték. – Karunkon ma két nyelven folyik gyógyszerészképzés. Örvendetes, hogy hivatásunk iránti érdeklődés folyamatosan kiemelkedő, ez a felvett hallgatóink létszámában is megmutatkozik.

Az SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola az egyetem egyik legproduktívabb doktori képzőhelye, ahol jelenleg 68 fiatal kolléga dolgozik tudományos fokozatán, közülük 32 külföldről érkezett és ösztöndíjprogramok támogatásával végzik tanulmányaikat. Az SZTE GYTK megtartotta népszerű tanulmányi versenyét, nemzetközi konferenciákat szervezett, illetve első alkalommal és hagyományteremtő céllal életre hívta a PhD alumni találkozót.

– Oktató kollégáim a nemzetközi térben publikálnak, pályázati támogatásokat nyernek el, oktatóink és hallgatóink nemzetközi mobilitási programokban vesznek részt – sorolta az SZTE GYTK dékánja. – Mindezek nem öncélú sikerek, hanem indikátorok: mutatják, hogy karunk egy-egy munkacsoportja a világ élvonalához tartozik.

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa Pro Facultate kitüntetésben részesítette Dr. Barcsay István címzetes docenst, a Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. Regionális Kereskedelmi Igazgatóját a Gyógyszerésztudományi Kar oktató tevékenységében való több mint egy évtizedes magas szintű részvételéért. Az SZTE GYTK a Kar Aranyérme díjban részesítette Dr. Tarcsa Mónikát a Sanofi Aventis kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatóját az intézmény gyarapodását, fejlődését szolgáló nagy értékű adományáért.

2022-ben a „Kedvessy György pályadíj” nyertese Dr. Sipos Bence, az SZTE GYTK PhD hallgatója. Alapítványi különdíjat kapott az Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási-, Betegtanácsadási Verseny 3. helyezettje, Dr. Szolga Valentina. Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Kabay János Szakkollégium és a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány 2021-ben alapította meg az „Év Szakkollégistája” Díjat, melyet 2022-ben Dr. Rajki Eszter PhD hallgató nyert el.

Az elsők között gratulált Héderné Dr. Berta Edina főiskolai docens, az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja azoknak az orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, akik az SZTE Szent-Györgyi Napok rendezvényén díjat vettek át. Köszönetet mondott a COVID ellátásban közreműködő hallgatóknak is.

Héderné Dr. Berta Edina főiskolai docens, SZTE ETSZK dékánja

Héderné Dr. Berta Edina főiskolai docens, az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja.

– Az Egészségtudományi és Képzési Kar törekszik a hallgatók fejlődésének támogatására, tudományos,kutatási aktivitásuk elősegítésére, Szent-Györgyi Albert szellemében, aki szerint az egyetem arra való, hogy felébredjen az itt tanuló fiatal „tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog” – hangsúlyozta a dékán. Az SZTE ETSZK eredményei közül kiemelte, hogy az okleveles szakvédőnő mesterképzés több szakirányon is elindult, s a következő tanévben startol az Egészségügyi menedzser mesterképzés. A Mozaik kiadóval digitális tananyagfejlesztés kezdődött az egészségtudományok területén. 21 hallgató vett részt a kari TDK konferencián, 8 fiatal mutatkozhat be az országos rendezvényen.

A EUGLOH aktivitás keretében a Paris – Saclay Egyetem kutatóival közös kutatási projektet indított az SZTE ETSZK például az a metabolikus szindróma kezelésében adaptált fizikai aktivitás, illetve az idősek egyensúlya fejlesztésének a kérdésében.

Az SZTE egészségtudományi karai közös ünnepsége a Szózat hangjaival zárult. A XXVIII. Szent-Györgyi Napok programsora díj- és díszoklevél átadókkal, tudományos ülésekkel, sportprogrammal, emléktáblaavatással folytatódik, 2022. november 26-án az SZTE SZAOK kari nyílt napjával zárul.

SZTEinfo

Fotók: Bobkó Anna

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *