2020. június 4., csütörtök
EN

A képzés csak keresztfélévben indul.

Jelentkezési határidő:

Gyermek - és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzési szak (GYIPA)


A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy, szociális és oktatási ellátórendszerben végzett munkájuk során fel tudják ismerni a gyermek- és serdülőkori mentális problémákat, valamint szükség esetén önállóan tudnak speciális és indikált prevenciót nyújtani,és - orvos felügyeletével - képesek ezen problémák terápiájában is részt venni.

 

 A tanrendben szereplő legfontosabb ismeretkörök:

Gyermek- és serdülőkori pszichiátria és addiktológia, pszichiátriai tréning technikák, speciális konzultáció vezetése, önismeret, jog és szociálpolitikai ismeretek.


Gyermek - és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzési szak kurzuslista (pdf).

Megjegyzés: a képzésben oktatók SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar oktatói és a SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály dolgozói.


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A tantervben előírt követelmények teljesítése; a klinikai gyakorlatok teljesítése; a konzulens és az opponens által elfogadott szakdolgozat benyújtása.

 

Ideális jelentkező:

Egészségtudományi alapvégzettséggel bíró (ápoló, gyógytornász, védőnő); Társadalomtudományi alapvégzettséggel bíró (szociális munkás, szociálpedagógus); Bölcsészettudományi alapvégzettséggel rendelkező (gyógypedagógus, pszichológus).

 

Képzés helyszínei:

Szegedi Tudományegyetem

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar - SZTE-ETSZK

6726 Szeged, Bal fasor 39-45;

Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Gyermek-, és Ifjúságpszichiátriai Osztály

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 15;

Vadaskert Gyermek – és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest, Lipótmezei u. 10.

 

Képzési idő:

4 félév

 

Munkarend (tagozat): Levelező

 

Képzés gyakorisága: félévente kb. 15 - 20 konzultációs nap. 1 hét/hónap (félévente 4 konzultációs hét).

Konzultációs hetek beosztása: A konzultációs hetek 6 naposak (hétfő-szombat).

 

Min. létszám: 10 fő

 

Max. létszám: 40 fő

 

Finanszírozási forma: Költségtérítéses


Költségtérítés (félév): 200.000.- Ft/félév


Jelentkezési feltételek:

Az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél:

  • ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló vagy gyógytornász-fizioterapeuta szakirány;
  • egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya;
  • szociális munka alapképzési szak,
  • szociálpedagógia alapképzési szak;
  • gyógypedagógia alapképzési szak;
  • pszichológia alapképzési szak; vagy

más alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél esetén az alábbi szakirányú továbbképzések egyikén szerzett oklevél:

  • egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak
  • gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  • addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzési szak.

Felvétel során előnyt nyújtó feltétel: közvetlen ápoló/gyógyító-, egészségügyi prevenciós-, gyógypedagógiai-, pszichológiai-, és /vagy szociális segítő munka területén szerzett két év szakmai gyakorlat.


A megszerezhető szakképzettség neve:

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Egészségügyi szférában: gyermekpszichiátriai aktív és rehabilitációs osztályokon és gondozókban; gyermekgyógyászati osztályokon és szakrendelőkben; ifjúsági addiktológiai gondozókban, rehabilitációs intézetekben.

 

Szociális és gyermekvédelmi szférában: család- és gyermekjóléti szolgálatnál; család- és gyermekjóléti központnál; gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátásaiban.

 

Köznevelési rendszerben: beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek, serdülők óvodai és iskolai nevelésében, speciális tantervű iskolákban, kollégiumokban.

 

Fiatalkorúakkal foglalkozó igazságügyi területeken: fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézeteiben; speciális és zárt nevelőintézetekben.

 

A jelentkezés módja és feltételei:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: a jelentkezési lapon feltüntetettek szerint.

 

jelentkezési lap (letölthető)


Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Baricsa Ildikó, tanszéki adminisztrátor

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39.

Tel: (62) 545-150

Fax: (62) 545-150

E-mail: szocmunka@etszk.u-szeged.hu