Mesterképzések

ápolás_képzés

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik speciális tudásuk birtokában bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban.

gyógytornász_képzés

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére.

szocialismunka_kepzes_képzés

A Klinikai szociális munka szakiránnyal bíró Szociális Munka mesterszak speciális élethelyzetben lévő egyénekkel, családokkal való együttműködésre készít fel.

védőnő_mester_képzés

A képzés célja a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására képes védőnők felkészítése a szakvédőnői feladatok különböző színterű ellátására.

szocialpolitika_képzés

Célunk olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik képesek arra, hogy a társadalom- és a szociálpolitika területén részt vállaljanak a szakpolitikák alakításában.

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *