Az Országos Rabbiképző — Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázati felhívása

Az Országos Rabbiképző — Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni.

Beadási határidő: 2020. március 16.

Az idei kiírásban a történelem és a helytörténet mellett az irodalomtörténetnek, a pszichológiának és a műelemzésnek is szeretnénk nagyobb teret biztosítani, bátorítva az interdiszciplináris és multidiszeiplináris megközelítéseket. A pályázaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók egyaránt részt vehetnek.


PÁLYÁZATI TÉMÁK ÉS LEÍRÁSUK:

1. Másodgenerációs soá-trauma Magyarországon


A kiírás célja a másodgenerációs soá-trauma magyarországi kutatásának és kezelésének megismerése és megismertetése. Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a soá-trauma magyarországi kutatását összevetik a nemzetközi kutatásokkal, vagy kifejezetten a magyarországi helyzetre és kutatási eredményekre fókuszálnak, különös tekintettel a magyar szakemberek munkásságára. Virág Teréz munkásságának és életművének bemutatását kiemelten javasoljuk, Ugyanakkor várunk minden olyan dolgozatot, amely a soá-traumáját pszichológiai, történeti, családtörténeti szempontból vizsgálja, vagy irodalmi, filmes alkotásokon keresztül mutatja be.


2. Épített zsidó örökség Magyarországon - iskolák, hitközségi épületek


A kiírás célja a magyarországi városok, falvak zsidó építészeti örökségének bemutatása, olyan hitközségi épületeké — zsidó elemi iskolák, jesívák, rabbiházak, közösségi épületek, rituális fürdök -, amelyek a zsinagógán kívüli hitélet, közösségi és kulturális élet, oktatás céljait szolgálták. A pályaművek bemutathatják egy település egy vagy több ilyen típusú zsidó épületének történetét, kitérve a közösségi intézményrendszer működésére, de a dolgozat középpontjában az épület(ek) története és soá utáni sorsa álljon, A dolgozat mellékleteként várjuk az épületek eddig még nem publikált, saját gyűjtésű archív és jelenlegi állapotának alapos fényképes dokumentációját.


3. A neológia a magyar zsidó irodalomban 1914-ig


Heilprin Mihálytól és Diósy Mártontól kezdődően Makai Emilen át Szabolcsi Lajosig terjed azoknak ahaladó, neológ táborhoz tartozó szerzőknek a névsora, akik haladó/neológ eszmény jegyében magyar zsidóíróként tekintettek magukra, és akiknek életműve ma nem, vagy csak kevéssé ismert. A dolgozattól ezenismert, kevésbé ismert vagy éppen elfeledett, írók, drámaírók munkásságának elemzését várjuk, különöstekintettel, de nem kizárólag az 1848-as Első Magyar Zsidó Évkönyvben vagy a későbbiEgyenlőségben publikáló szerzőkre. Kiemelten érdekesek lehetnek azok a pályaművek, amelyek levéltári éskönyvtári kutatások alapján egy-egy kiadatlan kéziratot vagy az utóbbi évtizedekben nem elérhető szövegeket is bemutatnak és/vagy az olyan dolgozatok, amelyek egy átfogó elemzés keretén belül az egyes szerzők kánonon belüli helyének újragondolására is vállalkoznak.


4. A magyar zsidó irodalom és sajtó vesztesége


A soá következményeként a magyar zsidó irodalom és sajtó is tragikus veszteségeket szenvedett, ezen belül a határon túli és a vidéki irodalom és sajtó. Jól ismert, és éppen csak karrierje kezdetén álló írók, műfordítók, újságírók váltak a soá áldozataivá, közöttük a nagyváradi zsidó újságírók, a nevesebb vagy kisebb lapok munkatársai, vagy olyan szerzők, mint például Hevesi András, Nagy Zoltán, Holder József vagy Kecskeméti György. A kiírás célja olyan költök, írók, drámaírók és újságírók, publicisták életútjának és munkásságának a bemutatása, akiknek tevékenységét eddig még nem, vagy csak kevesen dolgozták fel, és akik a soá áldozataivá váltak. Különösen javasoljuk az önálló levéltári és könyvtári kutatásokat, a szöveggyűjtéseket és/vagy egyes szerzők a kor irodalmában és sajtójában elfoglalt helyének az elemzését.


FORMAI, BIBLIOGRÁFIAI, HIVATKOZÁSI KÖVETELMÉNYEK:


A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA:
  • jeligével ellátott dolgozat,
  • idegen nyelvű összefoglaló 1500-2000 karakter terjedelemben, angol, német, héber, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelven. Egyéb idegen nyelveken csak akkor, ha a téma specialitása ezt igazolja,
  • honlapról letölthető űrlap, amely a személyi adatokat és a jeligét is tartalmazza.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA:

A dolgozatokat PDF- formátumban lehet eljuttatni az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre.
A kitöltött és aláírt adatlapot szkennelt formában várjuk szintén az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre.

 

Határidő: 2020. március 16.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:

A jeligés dolgozatokat a MAZSIHISZ által felkért neves egyetemi tanárok és kutatók, valamint a MAZSIHISZ vezetése bírálja el. A díjazottakat a díjátadás időpontjáról és helyszínéről levélben értesítjük, az eredményeket és a díjátadó helyszínét és dátumát a honlapon és a sajtóban is közöljük. A három témát együtt bíráljuk el.

DÍJAK:

Első díj:
100 e FT és egy főre szóló izraeli repülőjegy-voucher, oklevél és egyévig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre

 

Második díj:
70 ezer forint, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezeti kulturális-tudományos eseményekre

Harmadik díj:

30 ezer forint, oklevél, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre

 

Negyedik-hatodik díj:
20-20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre

 

A pályázat megvalósulását Balázs Pál adományával támogatta.









 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek

Események

Rendezvénynaptár *