2020. június 4., csütörtök
EN

Kooperatív képzés jellemzői és sajátosságai

EFOP-3.5.2-17-2017-00003

Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

 


A kooperatív képzés kidolgozása, fejlesztése, elindítása, valamint pilot képzések megvalósítása az SZTE, ETSZK, Szociális Munka és Szociálpolitika tanszéken, EFOP pályázati program keretein belül valósul meg.

 

A kooperatív képzés a tanszék hallgatói számára egy kibővített szakmai gyakorlati lehetőséget jelent. A kötelező gyakorlat(ok) teljesítése mellett, egy plusz, válaszható szakmai gyakorlati forma.

A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, a gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése. A Szakmai Gyakorlóhely biztosítja a jelentkezett hallgató magas színvonalú szakmai továbbképzését.

A Szakmai Gyakorlóhely, valamint az Egyetem az együttműködési megállapodást határozatlan időtartamra kötik, mely legelőször a 2019. február 1-jén induló képzésekre vonatkozik. A megállapodás az általános felvételi eljárás keretében (adott év szeptemberi, illetve mesterszakok vonatkozásában a következő év februárjától induló kezdés) felvett hallgatókra vonatkozik.

A kooperatív képzésre jelentkezett hallgatók kiválasztása a Szakmai Gyakorlóhely és az Egyetem együttes kiválasztási eljárásában valósul meg.

 

A kooperatív képzés célcsoportja elsődlegesen a Szociálpolitika MA szakos, nappali és levelező tagozatos hallgatói. A Szociális Munka MA szak elindulását követőn, az erre a szakra sikeresen felvételt nyert nappali és levelezős tagozatos hallgatók is részt vehetnek a képzésben.

 

A kooperatív képzés jelentkezési feltétele: Egy sikeresen lezárt félév után a hallgató a képzése folyamán bármikor választhatja ezt a lehetőséget. A Szakmai gyakorlóhelynél történő foglalkoztatás a hallgató tanulmányainak részét képezik, és az Nftv. rendelkezései szerint a gyakorlat sikeres és maradéktalan teljesítése a hallgató(k) záróvizsgára bocsátásának feltételét képezi.

A kibővített szakmai gyakorlat időtartama: 120 óra.

 

A gyakorlatra történő jelentkezés: Kérelem útján történik. A kérelmet a Tanszékvezetőnek és az Oktatási Dékán Helyettesnek szükséges benyújtani.

 

 

A szakmai gyakorlat értékelése:

  1. Bemeneti követelmény (projekt terv).
  2. A projekt megvalósítása.
  3. A projekt és a szakmai munka értékelése a gyakorlatvezető által, ötfokozatú skálán.
  4. A Szakmai Gyakorlóhely hely tömör értékelő véleményt küld az Intézménynek, amely tartalmazza az értékelő osztályzatot is.