Tudományos Bizottság

Elnök
Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella Zita mb. főiskolai docens - Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport


Tagok
Biró Edit Magdolna tanársegéd - Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport

Dr. Domján Andrea főiskolai docens, általános dékánhelyettes - Fizioterápiás Tanszék

Dr. Nagy-Grócz Gábor főiskolai docens, TDK elnök, oktatási dékánhelyettes - Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport

Oláh Mónika tanársegéd - Ápolási Tanszék

Dr. Pogány Magdolna főiskolai tanár- Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszék

Sánta Tamás tanársegéd - Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Szilágyi Levente mesteroktató - Fizioterápiás Tanszék

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *

  • szeptember 1. 12:00 - október 29. 12:00
    Target Group: Master students, PhD student Registration deadline: 20 August of 2020, 8 p.m.