TDK témakörök

Dr. Duró Annamária
 1. A tanyán élők társadalmi problémái
 2. A kistelepülések lakóinak szociális ellátása
 3. Segítő hivatás, segítő személyiség

Héderné Dr. Berta Edina

 1. A szociális munka elmélete
 2. Kutatás a szociális munka gyakorlatában
 3. Segítő szerep, segítő személyiség
 4. Interkulturalitás a segítő kapcsolatban
 5. Szociális munka cigány családokkal, közösségekkel
 6. LMBTQ kérdések, diszkrimináció
 Dr. Laki Ildikó
 1. Társadalmi integráció és a szolidaritás kérdései a magyar társadalomban
 2. A fogyatékossággal élő emberek modernkori kihívásai
 3. Speciális társadalmi csoportok – 50+-osok, gyermekkel rendelkező nők, alacsony iskolázottságúak – szociális helyzete
 

Mihálka Mária

 1. A családok szerepe a mai magyar társadalomban
 2. A segítők egészségvédelme

Sánta Tamás

 1. Fiatalok jövőkép-vizsgálata a mai magyar társadalomban
 2. Fiatalok munkaerő-piaci helyzete
 3. „Tanult tehetetlenség” és/vagy „21. századi bizonytalanság”? Ifjúságszociológiai vizsgálatokDr. Vida Anikó

1. Szegénység, segélyezés, közfoglalkoztatás

2. A hátrányos helyzetű csoportok ellátását, integrációját, reintegrációját célzó szociális és gyermekvédelmi rendszer vizsgálata

3. A feltétel nélküli alapjövedelem lehetőségei és dilemmái

 

2019.02.26.

 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek

2020. december 02.

Események

Rendezvénynaptár *