TDK témakörök

Dr. Duró Annamária
 1. A tanyán élők társadalmi problémái
 2. A kistelepülések lakóinak szociális ellátása
 3. Segítő hivatás, segítő személyiség

Héderné Dr. Berta Edina

 1. A szociális munka elmélete
 2. Kutatás a szociális munka gyakorlatában
 3. Segítő szerep, segítő személyiség
 4. Interkulturalitás a segítő kapcsolatban
 5. Szociális munka cigány családokkal, közösségekkel
 6. LMBTQ kérdések, diszkrimináció

Dr. Laki Ildikó
 1. Társadalmi integráció és a szolidaritás kérdései a magyar társadalomban
 2. A fogyatékossággal élő emberek modernkori kihívásai
 3. Speciális társadalmi csoportok – 50+-osok, gyermekkel rendelkező nők, alacsony iskolázottságúak – szociális helyzete

Mihálka Mária

 1. A családok szerepe a mai magyar társadalomban
 2. A segítők egészségvédelme

Sánta Tamás

 1. Fiatalok jövőkép-vizsgálata a mai magyar társadalomban
 2. Fiatalok munkaerő-piaci helyzete
 3. „Tanult tehetetlenség” és/vagy „21. századi bizonytalanság”? - Ifjúságszociológiai vizsgálatok


Dr. Vida Anikó

1. Szegénység, segélyezés, közfoglalkoztatás

2. A hátrányos helyzetű csoportok ellátását, integrációját, reintegrációját célzó szociális és gyermekvédelmi rendszer vizsgálata

3. A feltétel nélküli alapjövedelem lehetőségei és dilemmái

 

Nagy_Terezia
TDK-koordinátor:
Dr. Nagy Terézia


Tel.: 62/341-841
E-mail: nagy.terezia@etszk.u-szeged.hu Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *