2020. június 4., csütörtök
EN

Farkasinszky Teréz Alapítvány

 

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékhez tartozó alapítvány


Kapcsolattartó: Laukó Gábor (lauko@etszk.u-szeged.hu)

Hivatalos képviselő, a Kuratórium elnöke: Dr. Piczil Márta

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Telefon: +36 62 545 150

E-mail: farkasinszkyta@gmail.com

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18452897-1-06

Számlaszám: Pillér Takarékszövetkezet : 57400097-10103575-00000000

Kuratórium: Dr. Piczil Márta, Laukó Gábor, Tunyogi József

Alapítás éve: 1994.

Önkéntesek száma: 10-15

Kategória: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás

 

Célkitűzés:

Az Alapítvány a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén folyó oktató-nevelő és tudományos munka eredményességét hívatott növelni azért, hogy a különböző képzési programokban résztvevők magas színvonalú és versenyképes tudáshoz jussanak, valamint az élethosszig tartó tanulásban történő felkészülésükben támogatást kapjanak. Ezen célkitűzés vonatkozik a jelenlegi és volt hallgatókra, az oktatói és nem oktatói státuszú munkatársakra.

 

Az Alapítvány működése és jövőképe

Céljai megvalósítása és az utóbbi időszak aktív tevékenységei mellett az Alapítvány folyamatosan segíti a hallgatói kezdeményezéseket kisebb anyagi támogatásokkal a tudományos tevékenységek, a terepmunkák végzésének, a látókör bővítésének motiválására. A kuratórium tagjai közvetlen - ha szükséges, akár napi szintű - kapcsolatban állnak, párbeszédet folytatnak a hallgatókkal és a már kész szakemberekkel. Így lehetőség nyílik a szakmailag, művészileg – a kuratóriumi tagok által - értékesnek tartott, a pozitív tartalmú pályakép megerősítését lehetővé tevő szükségletek feltárására, a munkák tervezésére, a finanszírozáshoz szükséges forrásokhoz való hozzájutásra, és a tartalmas tevékenységek lehetőség szerinti támogatására. Az Alapítvány munkáját, tevékenységét, a támogatások odaítélését - a visszajelzések alapján - az eddig ezeket igénybe vevő hallgatók és szakemberek egyaránt életszerűnek, a problémák tekintetében megfelelő mértékben érzékenynek és reálisnak tartják.

 

Az eddigi tevékenység röviden:

2012 szeptemberében pályázat került kiírásra a szociális munka alapszak első évfolyamon tanuló költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatói számára. A tanulmányi eredmény, illetve a szociális helyzet alapján a beérkező 19 pályázatból 2 fő nappali tagozatos és 1 fő levelező tagozatos hallgató tanulmányait tudtuk támogatni az általuk fizetendő költségtérítés 50%-ának átvállalásával.

2012 októberében 1 fő hallgató külföldi konferencián való részvételét támogattuk az útiköltség, szállás és étkezés költségeinek fedezésével. A konferencia helyszíne Ungvár (Ukrajna) volt, a témája pedig az önkéntes munka és önkéntesek szerepe a szociális munkában.


2013 tavaszán a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékkel közösen az Alapítvány közreműködött az MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport megbízása alapján a kisteleki kistérségben szükségletfelmérésben.

2013 őszén az Alapítvány anyagi támogatásával fotókiállítás nyílt az SZTE ETSZK bal fasori oktatási épületében. A kiállítás témái: egy borsodi kisközség roma családjainak mindennapjai, illetve szegedi hajléktalan emberek életkörülményei.


2014 nyarán a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék a sarkadi kistérségben kapott felkérést az MTA gyerekesély program keretében kutatótábor lebonyolítására. A terepkutatásra messziről érkező hallgatók szállását az indulást megelőző és azt követő napon az alapítvány finanszírozta. A táborban részt vettek a szociális munka és szociálpedagógia alapszakos, illetve szociálpolitika mesterszakos hallgatók.

Ugyanebben az évben poszter kiállítás támogatása valósult meg, amelyben a Szociális Munka Alapszakon tanuló hallgatók készítettek interjúsorozatot egy környékbeli hátrányos helyzetű csoport - roma emberek – tagjainak megkérdezésével. Az általuk elmondott élettapasztalatok, vágyak, reflexiók stb. rögzítésre kerültek és fotókkal létrehoztak és a Tanszék folyosóin kiállítottak egy olyan jelentős szakmai és művészi értékkel rendelkező anyagot, amely nemcsak korunkat tükrözi, hanem ezen installációk a később bekapcsolódó hallgatóink számára is folytatható inspirációkat vethetnek fel.

2014-től kezdve minden évben a Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) résztvevő hallgatókat az alapítvány anyagilag és a kutatásaikhoz szükséges eszközök (pl. videó-kamera, digitális diktafon) és szakkönyvek biztosításával támogatja. A konferencián megtartott előadásokat különdíjjal jutalmazza.


2016 tavaszán először, azóta hagyományt teremtve az Alapítvány a kar diplomaosztó ünnepségén oklevéllel és pénzjutalommal díjazza azon végzett hallgatót (hallgatókat), aki önkéntes munkájával nagymértékben hozzájárult a diákélet színesebbé tételéhez és a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék szakmai programjainak megvalósulásához.

2016 nyári vizsgaidőszak alatt a hallgatók által szervezett közösségépítő programot támogattunk az anyagi feltételek biztosításával..

2016. november 17-én az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékkel közösen szervezett gyermekvédelmi konferencián szakmai előadás megvalósulását segítettük együttműködő civil szervezet bevonásával.

2016. decemberében szociális munkás hallgatók Budapesti szakmai tanulmányútját támogattuk. A meglátogatott intézmény: Ébredések Alapítvány.