2023. február 9., csütörtök
EN

Bemutatkozás

Az Egészségtudományi és Egészségügyi Menedzsment Tanszék Karunk legfiatalabb tanszéke, amely az Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoportból jött létre szerkezeti átalakulás révén 2023. januárjában.


A Tanszék oktatóinak feladata a karon megvalósuló magyar és angol nyelvű alapképzések (BSc), valamint a mesterszakok (MSc) esetében alapozó orvostudományi ismeretek biztosítása. Az egészségtudományi szakokon az alábbi tárgyak oktatásában működünk közre és látunk el tantárgyfelelősi feladatokat: anatómia, élettan, mikrobiológia, genetika, gyermekgyógyászat, laboratóriumi ismeretek, szakmai angol nyelv. Az alapozó tárgyakon elsajátított tudás megfelelő és biztos talajt készít elő az egyes szakmai ismeretek megalapozásához. Az egészségtudományi szakok mellett a társadalomtudományi szakokon is részt veszünk az oktatásban a személyiségfejlesztés és a pszichopatológia tárgyak esetében.


A Tanszék fő feladata az alapozó tárgyak oktatása mellett az egészségügyi menedzser mesterszak gondozása, hiszen a képzés szakfelelőse is a Tanszék kollégái közé tartozik.

A Tanszék oktatói a kari bizottságokban, illetve a Kar pályázati tevékenységében aktív részt vállalnak. A hallgatókkal szorosan együttműködve segítik szakdolgozataik magas szintű előkészítését, TDK konferenciákon való részvételüket, a segítő szakmák igényes elsajátítását, a megfelelő szakmai alázat és empátia kialakítását, ezzel pedig a jól felkészült és lelkiismeretes szakemberek biztosítását.


 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *