Bemutatkozás

Az Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport karunk egyik legfiatalabb szakcsoportja, mely a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karának Védőnő Szakáról vált le 2005-ben. A Védőnő Szak a kar akkori vezetőségének döntése alapján profiltisztítás céljából Egészségmagatartás-és fejlesztés, Védőnői Munka és Módszertana, valamint Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoportokra bomlott.


A szakcsoport oktatóinak feladata a karon megvalósuló magyar és angol nyelvű alapképzések (BSc), valamint a mesterszakok (MSc) esetében alapozó orvostudományi ismeretek biztosítása. Az egészségtudományi szakokon az alábbi tárgyak oktatásában működünk közre és látunk el tantárgyfelelősi feladatokat: anatómia, élettan, mikrobiológia, genetika, gyermekgyógyászat, laboratóriumi ismeretek, szakmai angol nyelv. Az alapozó tárgyakon elsajátított tudás megfelelő és biztos talajt készít elő az egyes szakmai ismeretek megalapozásához. Az egészségtudományi szakok mellett a társadalomtudományi szakokon is részt veszünk az oktatásban a személyiségfejlesztés és a pszichopatológia tárgyak esetében.


A szakcsoport tagjai a kari bizottságokban, ill. a kar pályázati tevékenységében aktív részt vállalnak. A hallgatókkal szorosan együttműködve segítik szakdolgozataik magas szintű előkészítését, TDK konferenciákon való részvételüket, a segítőszakmák igényes elsajátítását, a megfelelő szakmai alázat és empátia kialakítását, ezzel pedig a jól felkészült és lelkiismeretes szakemberek biztosítását.

 

 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek

Események

Rendezvénynaptár *