Záróvizsgával kapcsolatos tanulmányi tudnivalók a járványügyi helyzetben

Tisztelt Végzős Hallgatók!


A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara a kialakult járványügyi helyzetben is arra törekszik, hogy Önök befejezhessék megkezdett tanulmányaikat, záróvizsgát tehessenek.

A záróvizsga előkészítésében a képzésükért felelős tanszékeknek, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodának, s Önöknek is van feladatuk. Mivel a Szegedi Tudományegyetem jelen tanévre vonatkozó időbeosztása a mai napig nem változott, ezért a záróvizsga előkészítésében az eredetileg ismert határidőket szükséges betartanunk és a jelenleg érvényes és hatályban lévő szabályzatok (Nemzeti Felsőoktatási Törvény, SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Kari Tanulmányi Ügyrend) alapján kell eljárnunk.


Röviden néhány ismert tennivaló:

Tanszékek és a TANOSZ feladata:

A kurzusok meghirdetése, gondozása – jelenleg minden kurzust meghirdettünk, s az esetek többségében átálltunk az online oktatásra. A területi gyakorlatok és a tantermi gyakorlatok egy részénél nem tudunk átállni online oktatásra. Ezek vonatkozásában a Kar és a Tanszékek már dolgoznak a részleges és a későbbi teljesítés lehetőségein. Itt minden további a járvány kimenetelétől függ.

Záróvizsga meghirdetése – a jelenleg hatályos szabályzás alapján a Tanszékek kötelesek a záróvizsgát a vizsgaidőszak előtt 2 hónappal meghirdetni, s a TANOSZ ezt köteles közzétenni (lásd: SZTE TVSZ 19.7. „A karok a kari ügyrendben határozzák meg és hirdetményben teszik közzé: – a záróvizsga időszakokat (időpontokat), – a vizsgáztató bizottság(ok) összetételét – a záróvizsga eredményének kiszámítási módját az érvényben lévő képesítési és kimeneti követelmények szerint képzési területenként. A kari hirdetmények megjelentetési határideje a záróvizsga időszak kezdete előtt 2 hónap.”). Vélhető, hogy az ETSZK gyakorlatorientált képzéseinek az esetében a 2019-2020 tanév záróvizsgái időbeli csúszást fognak megélni, s a záróvizsgára későbbi időpontban kerül majd sor, de ettől függetlenül a Tanszékek és a Kar nem szegheti meg a TVSZ – ben rögzített kötelezettségét.


A hallgatók feladata:

Záróvizsgára jelentkezés a Modulo – ban (ez az időszak már lezárult, határidő 2020.február 29. volt)

Szakdolgozat befejezése (jelenleg is zajlik)

Szakdolgozat leadása a Modulo – ban - VÁLTOZATLAN HATÁRIDŐ: 2020. április 20!

Az abszolutóriumhoz szükséges kurzusok követelményeinek a teljesítése - talán a legtöbb kérdést felvető feladat. Biztosan vannak olyan kurzusok, melyeket a jelen helyzetben is tudnak teljesíteni, ezt tegyék meg. Biztosan van olyan kurzus, tantermi gyakorlat, melyet online módon részben tudnak teljesíteni, itt is kérjük, haladjanak az oktató által kiadott feladatokkal, ezek elvégzése beszámításra kerül. A területi gyakorlati kurzusok teljesítése a legtöbb esetben akadályokba ütközik. Ezek kapcsán kérjük, legyenek türelemmel. Amennyiben javul a járványügyi helyzet, a Tanszékek és a Kar a gyakorlatok gyors és megfelelő teljesíthetősége érdekében mindent megtesz.

Kérjük, most mindazon tanulmányi kötelezettségüket teljesítsék, melyre van lehetőség.

Lényeges változás, határidő, vizsga időpont változás esetén a CooSpace felületén értesítéssel leszünk.


Adatkezelési Tájékoztató az SZTE ETSZK-n a záróvizsgák online lebonyolítása kapcsán 2019/2020. tavaszi félév (pdf)


Szeged, 2020. 03. 25.

SZTE ETSZK oktatói és munkatársai


 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *

  • szeptember 1. 12:00 - október 29. 12:00
    Target Group: Master students, PhD student Registration deadline: 20 August of 2020, 8 p.m.