SZTE ETSZK TDK - pályázati felhívás

TDK - pályázati felhívás

Az ETSZK HÖK és a Kar vezetése pályázatot hirdet Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység támogatására.

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. szeptember 30. 16 óra

A TDK munka a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató hallgató-oktató műhelymunka, szakmai kapcsolat, amely lehetőséget ad a hallgatóknak egy-egy téma és az alkalmazható kutatási módszerek, eszközök alapos megismerésére, a kötelező tananyagon túlmutató új ismeretek megszerzésére. A TDK tevékenység számos tanulmányi támogatás, pályázat elbírálásánál előnyt jelent.


A támogatás 10 hónapra szól, 2022. szeptember 1-től 2023. június 30-ig, havi nettó 10.000 Ft juttatást jelent.


Az ösztöndíjak kifizetése a pályázat időtartama alatt két részletben, az őszi és a tavaszi szemeszterben történik.


A rövid motivációs levelet és mellékletként

- a Témavezető által aláírt befogadó nyilatkozatot (pályázati feltétel),

- az előző szemeszter súlyozott tanulmányi átlagát igazoló Neptun képernyőfotót (pályázati feltétel),

- a Tudományos tehetséggondozó kurzus felvételét vagy teljesítését (de nem feltétele a pályázatnak a kurzus teljesítése) igazoló Neptun képernyőfotót,

a baricsa.ildiko@szte.hu email címre kell megküldeni.


Kritérium, hogy a Pályázó vállalja, hogy részt vesz a következő évben rendezendő őszi kari TDK konferencián, illetve továbbjutása esetén részt vesz az országos TDK konferencián.


A pályázatokat a kari Tudományos Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat által felállított 3 tagú bíráló bizottság értékeli.


Az előző évben nem pályázott, de a novemberi TDK konferencián induló hallgató is beadhatja a pályázatát!


Az elbírálásnál előnyt jelent:

- a jó tanulmányi eredmény (előző szemeszter súlyozott tanulmányi átlaga).

- ha a Pályázó már teljesítette, vagy a kiíráskor már felvette a Tudományos tehetséggondozó szabadon választható kurzust.


A pályázatok benyújtásának határideje 2022. szeptember 30. 16 óra


Melléklet: Befogadó nyilatkozat


 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek

Események

Rendezvénynaptár *