2019. július 23., kedd
EN

Demonstratori_PALYAZAT_FELHIVAS

Demonstrátori pályázati felhívás 2018/2019. tanév II. félév (Az ember alapvető szükséglete gy. tantárgyhoz)

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Ápolási Tanszék


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


2018/2019. tanév II. félév


Demonstrátori megbízásra


Az ember alapvető szükséglete gy. tantárgyhoz


A Tanszék által fogadott demonstrátorok száma: 1 fő


A demonstrátor feladatai:


a) a tanszékvezető/szakcsoportvezető által jóváhagyott program alapján, a munkáját irányító
oktató útmutatása szerint átlagosan havi 30 órában részt kell vállalnia a tanszéken folyó
munkákban, ebből heti 2 órában a közvetlen tanszéki munkában,
b) a tanszékvezető döntésétől függően részt kell vennie a tanszéken tudományos diákkörben
tevékenykedő hallgatók munkájának segítésében,
c) munkáját irányító oktató iránymutatása szerint bekapcsolódik a(z) Az ember alapvető
szükséglete tantárgy oktatásába.
d) Ennek keretében a feladata különösen hetente 7,30 órát letölteni, ebből hetente 4 órán
hospitálni, valamint heti 2x4 órában órarenden kívüli demonstrátori gyakorlatot vezetni,
továbbá tantárgyi konzultációkat segíteni, szemléltető eszközöket, anyagokat készíteni
félévközi számonkéréseket előkészíteni, segíteni.
e) Kötelezően részt vesz a tantárgyért felelős oktató által tartott tűz-, és munkavédelmi
oktatáson.


A pályázat feltételei: a demonstrátori megbízásra pályázhat, aki az Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar képzéseiben aktív státuszú III. évfolyamos hallgató.


Alapszakon (BSc/BA) tanuló hallgatók esetén:
Az a hallgató adhat be pályázatot, aki legalább 2 szemesztert eredményesen teljesített, továbbá:
1. a tanulmányi átlageredménye – a pályázat benyújtását megelőző két félévben - legalább jó
rendű volt,
2. a meghirdetett tantárgyak közül az általa választott tantárgyból jeles (5) eredménnyel
vizsgázott,
3. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel.

Mesterképzésen (MSc/MA) tanuló hallgatók esetén:
Az a hallgató adhat be pályázatot, aki legalább 1 szemesztert eredményesen teljesített, továbbá:
1. a tanulmányi átlageredménye – a pályázat benyújtását megelőző félévben - legalább jó rendű
volt,
2. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel.
A demonstrátori megbízás határozott időre szól – 2019. március 1-től 2019. június 30-ig, amely
megbízás a dékán jóváhagyásával – pályázat nélkül – a következő félévben megismételhető.


A demonstrátor juttatásai, kedvezményei:
· A demonstrátor feladata ellátásáért hallgatói munkadíjban részesül. A hallgatói munkadíj
havonta a mindenkori havi teljes munkaidőre megállapított legalacsonyabb minimálbér 15 %-a.
· A demonstrátori megbízás a kollégiumi elhelyezési kérelem, a Köztársasági Ösztöndíjra
pályázók rangsorolása, külföldi hallgatói csere illetve szegedi gyakorlóhelyek odaítélése esetén előnyt
jelent.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 26.


A pályázat tartalmazza:
1) A pályázó szakmai önéletrajzát.
2) A tanulmányi eredményekre vonatkozó igazolást a Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda illetékes
előadójának aláírásával.
3) A pályázott demonstrátori munka irányítását végző oktató nyilatkozatát a pályázónak a feladatra
való alkalmasságáról.
4) A közösségi munkavégzésre vonatkozó igazolást az érintett közösség (pl. HÖK, TDK, KOB stb.)
vezetőjének aláírásával.


A pályázatot egy példányban a tanszékvezetőhöz/szakcsoportvezetőhöz kell benyújtani.


A pályázatot nyert hallgató írásbeli értesítést kap 2019. február 11-ig.


A demonstrátor tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a Demonstrátori Szabályzat
tartalmazza, amely megtalálható a kari honlapon.


Szeged, 2018. november 14.


Dr. Tulkán Ibolya
tanszékvezető főiskolai docens
 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek

Események

Rendezvénynaptár *