2020. február 23., vasárnap
EN

palyazat

NTP-HHTDK-17-0074 „Útitársak tehetséges hallgatóknak”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázat, „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” témakörben lehetőséget biztosított számunkra, hogy a hallgatóinkat többféle módon támogassuk, bátorítsuk a TDK részvételre.

1  Nemzeti_Tehetseg
A nyertes NTP-HHTDK-17-0074 számú pályázatban „Útitársak tehetséges hallgatóknak címmel” a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara főtevékenységként vállalta a kiemelkedő képességű hallgatók TDK-munkáját elősegítő, az előírt tananyagon túlmutató, 28 órás szabadon választható felkészítő kurzus kidolgozását és szervezését a kar oktatóinak bevonásával. A pályázatban vállalta a kar további három kiegészítő tevékenység megvalósítását is, melyek közül az egyik egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött –legalább egy meghívott külső szakértő által tartott – szakmai előadás szervezése, lebonyolítása volt TDK-zó hallgatók és más érdeklődők számára. A másik a hallgatói tudásbázis bővítése szakkönyvek beszerzésével, amelyek a könyvtári leltárba vételt követően érhetők el a hallgatók számára. A harmadik a hallgatók számára publikálási lehetőség biztosítása arra, hogy a kari tudományos folyóiratban, az Acta Sana folyóirat 2018. januári szám supplementjében hét hallgató kutatási terve, illetve befejezett kutatása kapott helyet. Lehetőséget biztosítottunk továbbá négy hallgató részére a Dr. Szél Éva Emléknapon tudományos előadásuk megtartására.

A fentebb leírt megvalósított programokat részletes bemutatása alább történik.

 

„Útitársak tehetséges hallgatóknak” kurzus

 

A 28 órás szabadon választható kurzus tréning formájában zajlott a 2017/2018 tanév őszi szemeszterében 16 hallgató részvételével. Célunk olyan összetett felkészítő kurzus szervezése volt a TDK munka iránt érdeklődő hallgatóknak, amely hozzájárul a kari Tudományos Diákköri műhelyekben dolgozó hallgatói részvétel növeléséhez. A kurzus kilenc programrészből állt, amelyek a TDK munka során szükséges és előnyös hallgatói készségek és képességek fejlesztését célozták.

 

  • Csapatépítő tréning (4×45 perc): A csoporttagok énbemutatásának facilitálása, a csoporttagok közti bizalom megteremtése és a kapcsolatok elősegítése, illetve a csoportos együttműködés fejlesztése.
  • TDK munka, tudományos eredmények publikálásának módszertana (1×45 perc): A programrész információk átadását célozta meg a következő témakörök tekintetében: a TDK szervezeti felépítése; a helyi TDK konferenciára való jelentkezés menete és kritériumai; a TDK hallgató feladatai; az OTDK jelentkezés menete, a jelentkezés módja és a részvétel feltételei.
  • Időmenedzsment tréning (2×45 perc): A hallgatók időgazdálkodásának fejlesztése, a tervezési és szervezési feladatok hatékony időbeosztása.
  • Prezentáció- és szerepléstechnika tréning (3×45 perc): A jó prezentáció elkészítésének szabályai, az előadás módja és a szereplés menete. Prezentációs eszközökkel (mikrofon, projektor) való tapasztalatszerzés.
  • Stresszoldó villámtréning (2×45 perc): A lámpaláz, a pódium-szorongás leküzdésének lehetőségeinek megismerése.
  • A kritikai gondolkodást, a problémamegoldó gondolkodást és a kreativitást fejlesztő tréning (3×45 perc): A kritikai gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztésére kidolgozott technikák ismertetése és sajátélmény biztosítása.
  • Tudományos eredmények közzététele (3×45 perc): A tudományos eredmények publikálásának módszertanára vonatkozó ismeretek átadása.
  • Érvelés és vitatechnika tréning (3×45 perc): A vita főbb típusainak ismertetése, az érvelési hibák megismerése és azonosítása.
  • Prezi bemutató (3×45 perc): A Prezi programmal való megismerkedés, kezelésének elsajátítása.
  • Csoportos előadás (4×45 perc): A tréning során megszerzett ismeretek és készségek hatékony alkalmazása egy, a kurzus végén megtartandó 10 perces prezentációval. A hallgatók teljesítményére vonatkozó visszacsatolás az oktatók részéről.

 

A kurzus lebonyolításában hat, az adott területen gyakorlati szakmai tapasztalattal rendelkező oktató kolléga segédkezett. A hallgatók a kurzust egy saját kutatási terv, vagy megkezdett kutatás prezentálásával zárták, mely során ötvözték és sikerrel alkalmazták a kurzus során megismert technikákat.

Néhány hallgató kurzusértékelő visszajelzése:

 

„Szerintem ez az egész kurzus nagyon hasznos volt. Már korántsem izgultam annyira előadás közben, mint régebben. Sőt, azt is elmondhatom magamról, hogy megszerettem ezt a tevékenységet, most már szeretek előadni. A stresszkezelési technikákat azóta is rendszeresen alkalmazom. Az időbeosztási technikákat is. A tanulás is másképpen halad, mint eddig. Képes vagyok rövid idő alatt sokkal több mindent felidézni. Szerintem, ha ez a kurzus valamilyen formában megmaradna, akkor mások számára is nagy előnyt jelentene.”

 

„Nagyon tetszett a kurzus. Azt gondolom, hogy erre a tudástárra minden hallgatónak szüksége lenne, hogy jobban boldogulhassanak a felsőoktatási éveik során. Hálás vagyok a résztvevőknek, hogy nyíltan álltak a feladatokhoz, és az oktatók is mind nagyon lelkesek voltak. Számomra ez többszörösen kárpótolta a péntek délutáni-esti elfoglaltságot.”

 

„Számomra nagyon hasznos volt ez a kurzus, mivel rengeteg új információt kaptam az egész TDK-val kapcsolatban. Jó volt, hogy a különböző technikák elsajátítására elegendő időt szántak az oktatók. Nekem külön tetszett a kurzus végén, hogy volt lehetőségünk előadni, ami számomra egy fantasztikus lehetőség volt a visszacsatolásra.”kep_1 
kep_2 
kep_3 
kep_4 
kep_5 
kep_6 


„Tudósok asztaltársasága”

 

A programrészben két szakmai előadás megszervezésére került sor két meghívott külső szakértő hozzájárulásával.

Prof. Dr. Csabai Márta klinikai szakpszichológus és alkalmazott pszichológus, tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE BTK Pszichológia Intézetében a Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai tankszékének megbízott vezetője. Az egészségpszichológia fejlesztésében betöltött szerepe, a klinikai betegellátásban való tíz éves jártassága (jelenleg elsősorban szupervízori tevékenysége által kapcsolódik a klinikai gyakorlathoz), hazai és nemzetközi egészségpszichológiai kutatási projektekben betöltött vezetői, résztvevői szerepvállalása indokolja kiválasztását.

A rendezvényen, amely 2017.11.29-én zajlott 99 fő vett részt, nagyon sok új és izgalmas kutatási eredménnyel és szakmai tapasztalati információkkal gazdagodott a hallgatóság az egészségpszichológia témakörében.


kep_1 
kep_2 


Prof. Dr. Molnár Zsolt aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE ÁOK SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. Fő kutatási témái: szepszist kísérő hemodinamikai változások, gépi lélegeztetés, folyadékterápia, gyulladásos markerek, oxigénadósság és mérése, valamint perioperatív intenzív terápia. Jelenleg is számos klinikai és állatkísérletes vizsgálat vezetője, valamint tagja több cég nemzetközi orvosi szaktanácsadó testületének.

A rendezvényen, amely 2017.11.27-én zajlott 30 fő vett részt, nagyon sok új és izgalmas kutatási eredménnyel és szakmai tapasztalati információkkal gazdagodott a hallgatóság a perioperatív ellátás témakörében.


001 
002 

Tudásbázis bővítése szakkönyvekkel

 

Célunk volt a kari szakkönyvtár állományának bővítése a hallgatók kutatómunkáját segítő szakirodalmak beszerzésével a következő témakörökben: kutatásmódszertan, statisztika, ápolástudomány, orvostudomány, társadalomtudomány, pedagógia-pszichológia, pszichológia. A pályázati keretből 30 db szakkönyv került beszerzésre, amely a hallgatók és oktatók számára egyaránt elérhetővé vált a könyvtári leltárba vételt követően.

 

Acta Sana hallgatói publikációk

Az Acta Sana karunk folyóirata, melyben hét hallgatói publikáció jelenhetett meg a 2018. januári szám supplementjében különböző kutatási témakörökből. A megjelent írások közül három kutatási terv, négy pedig már befejezett kutatás bemutatását tartalmazza (http://www.etszk.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/kari-tudomanyos/eddig-megjelent-szamok).


Dr. Szél Éva Emléknap

 

Dr. Szél Éva Emléknap, amely egy megemlékezés a Kar iskolateremtő néhai főigazgatójáról, 2018. április 25-én zajlott 102 fő részvételével. Célunk volt, hogy a TDK részvételre motivált hallgatók egy tudományos tanácskozáson társaiknak, oktatóiknak és leendő munkaadóiknak szélesebb körében mutathassák be kutatási eredményeiket. A megemlékezést, a megnyitót és Dr. Szél Éva Professzor Asszony életútját követően négy hallgató tartott tudományos előadást, amelyet az emlékülés zárása és egy megvendégelés követte.


Szel_7 
Szel_2 
Szel_3 
Szel_4 
Szel_5 
Szel_6 
Szel_8 
Szel_9 
Szel_1  Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek