Felhívás gyakornokiprogramban való részvételre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Miniszterelnökségen gyakornoki pozíciók betöltésére.

A Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) legfeljebb 50 fő gyakornokot kíván foglalkoztatni – legfeljebb 6 hónap időtartamra szóló, szükség esetén meghosszabbítható – gyakornoki szerződés alapján.


Pályázati feltételek:

 1. magyar állampolgárság;
 2. cselekvőképesség;
 3. büntetlen előélet;
 4. a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte még be a 30. életévét;
 5. a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában felsőoktatási intézménnyel – alapképzés, vagy mesterképzés keretében – hallgatói jogviszonyban áll és várhatóan 1 éven belül – a Miniszterelnökség felelősségi területeihez kapcsolódó társadalomtudományi, agrártudományi, gazdaságtudományi, bölcsész, mérnöki és kommunikációs képzések valamelyikén – szakképzettséget szerez;
 6. a pályázó legalább egy idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával kell, hogy rendelkezzen.

 

Jelentkezni írásban lehet az alábbi dokumentumok egyidejű benyújtásával:

 1. egyetemi/főiskolai tanulmányi leckekönyv vagy annak megfelelő hiteles dokumentum;
 2. már megszerzett diploma fénymásolata, amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik;
 3. nyelvvizsga-bizonyítványok fénymásolata;
 4. fényképes szakmai önéletrajz;
 5. hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 6. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 7. motivációs levél, amely tartalmazza:
  • az elvégzett tanulmányokat;
  • az évfolyamdolgozat, szakdolgozat címét és értékelését, amennyiben volt ilyen;
  • a jövőre vonatkozó elképzelések ismertetését;
  • azt, hogy miért kíván a pályázó a Miniszterelnökségen gyakorlatot teljesíteni;
  • kérelmet arra vonatkozóan, hogy a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezeti egységek közül melyiknél szeretné a gyakorlati idejét eltölteni.

A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet arra, hogy a gyakornok a Miniszterelnökség minősített adatokat tartalmazó irataiba csak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint lefolytatott ellenőrzés alapján kiadott betekintési engedély alapján tekinthet be. Amennyiben a szakmai gyakorlat teljesítéséhez minősített adat megismerése szükséges, a pályázó nemzetbiztonsági ellenőrzése kötelező.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 15.

 

A szakmai gyakorlat legkorábban 2016. február 1. napján kezdhető meg.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton, „Miniszterelnökség – gyakornoki program” tárgy megjelölésével, a következő e-mail címre lehet benyújtani: gyakornokiprogram2016@me.gov.hu

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *