Szükséges Tennivalók Elsősöknek

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2022/23. tanév II. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatóban az információk rövid leírását találhatja, részletes információkért kérjük, hogy látogasson el felvett hallgatóinknak szóló portálunkra:

www.u-szeged.hu/felvettek


A beiratkozással, adategyeztetéssel vagy az űrlapok kitöltésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon a Hallgatói Szolgáltató Iroda ügyfélszolgálati munkatársaihoz, akik munkanapokon 9-15 óráig készséggel segítenek Önnek.


Címünk: 6722 Szeged, Ady tér 10. (Tanulmányi és Információs Központ)

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1212


Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 62/ 54-HSZI (54-4794), fax: 62/ 544-132

Weboldalunk: https://u-szeged.hu/hszi/iroda/kezdolap

E-mail címünk: hszi@hszi.u-szeged.hu


Tanulmányi ügyekben a kar Tanulmányi Osztálya ad segítséget a honlapon megadott elérhetőségeken.


A Felvettek honlap tartalmával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a felvettek@rekt.szte.hu e-mail címre várjuk.

Felvettek!


1. Neptun regisztráció 2023. január 27. napjától


Nagyon fontos, mert regisztráció nélkül nem tudja használni az elektronikus tanulmányi rendszereket! A regisztráció menetéről itt tájékozódhat: https://oktweb.neptun.u-szeged.hu/neptun/SZTE_Reg.aspx


Amennyiben már rendelkezik SZTE-s Neptun (vagy korábbi ETR-es) azonosítóval és jelszóval, azokkal továbbra is tudja használni a Neptunt. Kérjük, ne regisztráljon újra! Az új képzését a Neptun-belépést követően a képernyő bal felső sarkában a Képzés szóra kattintva tudja beállítani.


A SZTE-n használt, tanulmányi ügyintézést segítő webes felületen elérhető elektronikus rendszerek:


Elektronikus rendszer Elérhetősége Használata a felvétli időszakban
Neptun© (Egységes Tanulmányi rendszer) www.neptun.u-szeged.hu regisztráció (a kapott azonosítóval és jelszóval használható a Modulo és a CooSpace is);
Használata a tanév során: kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés, eredmények megtekintése, szakirány választása, pénzügyi adatok megtekintése lehetőség kurzusfelvételre
Modulo© https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index 1. adategyeztető űrlap kitöltése,
2. időpontfoglalás a beiratkozáshoz,
3. általános szociális helyzetfelmérő kitöltése
4. ehhez csatolható a szociális ösztöndíj pályázat, a bérlet pályázat és a kollégiumi pályázat
Használata a tanév során: Adminisztrációs program kérelmek beadásához: űrlapok, beadványok, kérelmek, pl. hallgatói jogviszony igazolás-igénylés, pályázatok
CooSpace© https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/ Központi beiratkozási információk és SZTE+ színterek megtekintése
Használata a tanév során: Információs rendszer, virtuális színtereket tartalmaz: itt találhatók a tantárgyak kurzusleírásai, az oktatók által közzétett információk, a hallgatóknak szóló hirdetmények.2. Modulo adategyeztető űrlap kitöltése, időpontfoglalás 2023. január 30-tól 2023. február 5-ig


A Neptun regisztrációt követő második lépés a beiratkozást megelőzően, mely során az adatok kötelező egyeztetését előre elvégezzük a Modulo adategyeztető űrlapon. Az űrlap kitöltése az adminisztratív ügyintézés előfeltétele. Az űrlap kitöltéséhez itt talál segítséget: http://www.u-szeged.hu/informaciok/beiratkozas/beiratkozas


A beiratkozáshoz időpontot kell foglalnia a Modulo-ban az ott megadott időszakban.

Bővebb információk: Első lépéseim/Beiratkozás


Figyelem! A beiratkozás mindenki számára kötelező, a mesterképzésre, az új szakra jelentkező vagy a visszajelentkező hallgatók számára is!3. Kurzusfelvétel

Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel: 2023. január 23. – január 28.
Versenyalapú kurzusfelvétel: 2023. január 30. – február 19.

A két kurzusfelvételről bővebb információ az Egyetemi ETR-naptárban található: http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar

A szorgalmi időszakot megelőző hétben már lehetősége nyílik felvenni a kurzusait a Neptunban, (karunkon nincs rangsoros kurzusfelvétel), tehát nem kell megvárnia a beiratkozást. A kurzusfelvételről és az órarendjéről részletesen tájékoztatjuk a szakos kari tájékoztatón. További információkat a www.u-szeged.hu/felvettek oldalon is talál. (Tanulmányaim menü, Neptun, CooSpace, Modulo bemutatása).
Először kizárólag az előadás típusú kurzusokat javasoljuk felvenni, a gyakorlati kurzusok ugyanis csoportbontásban kerülnek megtartásra, a csoportbeosztásra pedig a beiratkozás után kerül sor, ezt a CooSpace felület szakos színterén tesszük közzé.

Kérjük tehát Önöket, hogy a gyakorlati kurzusaikat csak akkor vegyék fel, ha már tudják, melyik csoportba kerültek beosztásra! A gyakorlati kurzus kódjának végén fogja találni a csoport számát.

Alap és osztatlan képzésben a szakmai tárgyak mellett egyéb kötelező kurzusokat is teljesíteni kell, ilyen a nappali tagozatosok esetében a testnevelés. A hallgatók két féléven keresztül kötelesek valamilyen testnevelés kurzust elvégezni tanulmányaik során, erre az egyetem saját Sportközpontja biztosít választási lehetőséget mintegy 20-25 sportágból és közel 140 foglalkozásból. A testnevelés tárgyat ajánlott az 1-2. félévben teljesíteni.

Kötelező az ETSZK-s hallgatóknak az egészségügyi latin és szakmai idegen nyelv tantárgy. A kötelező kurzusok mellett a nyelvtanulás terén is támogatjuk hallgatóinkat, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben (IKI) térítésmentesen maximum 8x2 nyelvórát vehet fel minden hallgatónk tanulmányai során angol, francia, latin, német, olasz, orosz, román vagy spanyol nyelvből. Vizsgalehetőséget is biztosít az Intézet. További információk a Felvett Hallgatóknak weboldal Tanulmányaim/Nyelvtanulás menüpontjában olvasható.


4. Beiratkozás 2023. február 6. (hétfő) – február 10. (péntek)

A beiratkozás adminisztratív részének helyszíne a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.). Az adminisztratív ügyintézés a felvételi eljárás során megadott hivatalos adatok ellenőrzését, az eredeti dokumentumok bemutatását és a beiratkozási lap aláírását jelenti. Az adminisztratív ügyintézés előfeltétele a Modulo adategyeztető űrlap kitöltése.

Kérjük, a beiratkozásra hozza magával az alábbi dokumentumokat:
- eredeti érettségi bizonyítvány, és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
- eredeti középiskolai bizonyítvány, és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat a tanulmányi osztályon marad
- oklevéllel rendelkező hallgató esetében felsőfokú végzettséget igazoló eredeti oklevél, egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
- eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(ok), és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
- kettős állampolgárság esetén eredeti Honosítási Okirat és egy arról készült fénymásolat, amely a tanulmányi osztályon marad
- személyi igazolvány és lakcímkártya, külföldi hallgatók esetén útlevél
- TAJ kártya, adókártya

Figyelem! Eredeti dokumentumok hiányában a beiratkozásra nincs lehetőség!
Aki a beiratkozást elmulasztja, felvételi jogát elveszíti!

- Felhívom a figyelmét, hogy akkor is el kell jönnie a beiratkozásra a kiválasztott napon, ha tanulmányai megkezdésére rendkívüli halasztási kérelmet kíván benyújtani. Passzív félévet különös méltánylást érdemlő esetben lehet kérelmezni a Neptun Modulo rendszerén keresztül. - A beiratkozás megtörténhet meghatalmazott személy által is, szabályos meghatalmazással. 
- Aki nem felel meg az állami ösztöndíjas képzésre vonatkozó finanszírozási feltételeknek (az Nftv.-ben meghatározott támogatási időtartamot (12 félév) felhasználta, a felvételi döntéstől függetlenül csak önköltséges képzésben vehet részt.
A 2022/23. tanév tavaszi szorgalmi időszaka február 06-án (hétfőn) kezdődik jelenléti, órarend szerinti tanítással a már beiratkozott hallgatóknak. Levelező tagozaton a konzultációs beosztás szerint.


5. Tanulmányi Tájékoztató

Tanulmányaik megkezdésével és a tanévvel kapcsolatos legfontosabb információk az alábbi linken érhetőek el:


6. Információk az állami ösztöndíjas hallgatók számára elérhető támogatásokról

Pályázatok benyújtása

Elsőéves, állami ösztöndíjas hallgatóink pályázhatnak szociális ösztöndíjra, ennek színtere a MODULO, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap kitöltése és a kért igazolások csatolása. A szociális ösztöndíj feltételeiről, jogosultsági kérdéseiről és határidejéről itt tudhat meg többet: www.u-szeged.hu/felvettek (Pénzügyek kezelése).

A szociális ösztöndíj mellett szegedi tömegközlekedési bérletet is kaphatnak állami ösztöndíjas hallgatóink sikeres pályázat és megfelelő jogosultság esetén. Benyújtásának helye szintén a MODULO, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap beadása.


További információk önköltséges hallgatóknak

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az önköltség befizetésének lehetőségeiről az SZTE Hallgatói Szolgáltató Iroda oldalán talál részletes tájékoztatást.
A 2022/23. tanévben minden hallgatónak automatikusan, kérelem nélkül, három részletben kell befizetnie az önköltséget, az alábbi beérkezési határidőkkel:

1. részlet (50%) 2023. február 10.
2. részlet (25%) 2023. március 10.
3. részlet (25%) 2023. április 10.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív hallgatói státusz feltétele a beiratkozás, legalább 1 kredit értékű kötelező, szakos kurzus felvétele, valamint önköltséges hallgatók esetén az önköltség az első részlet befizetésének befizetése és annak beérkezése. Hallgatói jogviszony igazolás kiadása, diákigazolvány érvényesítés kizárólag aktív hallgatói státusz esetén lehetséges.


7. Hallgatói Információs és Tanácsadó Iroda (HaITI)

Az ETSZK hallgatói számára ingyenesen igénybe vehető életvezetés tanácsadás szolgáltatást kínál. Ennek részleteiről a Kari honlapon tájékozódhat (http://www.etszk.u-szeged.hu/hallgatoknak/eletvezetesi-tanacsadas/haiti).


8. Alapítványaink

Karunkon az alábbi két alapítvány működik a hallgatók tanulmányi-, szociális-, tudományos életének támogatása céljából:


A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért Alapítvány (http://www.etszk.u-szeged.hu/karrol/szegedi-vedonokepzesert-150327/szegedi-vedonokepzesert)


Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek